palpal

Suvo korito Željeznice kao posledica ekocida malih hidrocentrala

Rijeka Željeznica je školski primjer posledica i  štetnog  uticaja izgradnje malih hidrocentralana. Korito rijeke Željeznice, između Kijeva i Vojkovića, gotovo da je presušilo, rijeka jedva protiče preko kamenja, par čita vode u sekundi, a odmah pored se nalazi velika betonska cijev kroz koju glavnina vode teče do turbina male hidrocengrale.

Posledice po riblji fond, flouru i faunu, su velike, a pored rijeke više nema malih plaža niti prostora gdje se nekada roštiljalo, jer se u blizini nalazi i separacija za mljevenje kamena, te deponija.

Mala prouzvodnja struja, neznatna u odnosu na na cijeli elektro-energetski sistem, zapošljavanje radnika takođe gotovo na nulu, a korist ima samo par tajkuna, političara i moćnika koji su dobili koncesije i dozvole, dok su ekološke posledice katastrofalne.

Pogledajte detaljnije u kratkom video prilogu kako izgleda korito rijeke Trebišnjice, i kakve su posledice po prirodu izgradnje malih hidrocentralana…

 

Nebojša Vukanović