palpal

Prointeru 150 miliona a narodu i sirotinji 100 maraka pred izbore

Pogledajte diskusiju o novom suludom zaduženju Vlade Republike Srpske po kamati od 9%, i predizborno povećanje plata, pokušaj kupovine naroda i glasova za 100 maraka, kao posledica novih zaduženjs i inflacije. Narod mora biti svjestan da mu Vlada „daje“ ono što se narod odrekao od usta i da je velika inflacija i rast cijena, a samim tim i pad životnog standarda, uzrok što Vlada „velikodušno“ daje mladima i povećava platu za 100 maraka.

Pogledajte video prilog..