palpal

Odgovor CIK-u na Prijavu SNSD-a

Pročitajte u cjelosti Odgovor koji sam uputio Centralnoj izbornoj komisiji BiH na Prigovor SNSD-a, koji je prijavio mene kao odgovorno lice i Za pravdu i red – listu Nebojše Vukanovića, zbog navodnog kršenja Izbornog zakona BiH, te traži da se kaznimo jer smo tobože plaćali oglase u medijima.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH

Danijela Ozme 7 Sarajevo

Nebojša Vukanović, predsjednik „Za pravdu i red liste Nebojše Vukanovića“

IZJAŠNJENJE NA PRIGOVOR SNSD-a OD 17.5.2022. godine

Prigovor treba da se odbaci u cjelosti jer je neosnovan, neargumentovan i apsurdan.

OBRAZLOŽENJE

Prigovor SNSD-a od 17.5.2022. godine je neosnovan, i nema nijednog dokaza da smo niti ja, niti Lista za pravdu i red, čiji sam osnivač i predsjednik, prekršili bilo koju odredbu Izbornog zakona BiH. Nisam platio bilo kakvo oglašavanje u medijima, niti organizovao bilo kakvu tribinu „Za pravdu i red – liste Nebojše Vukanovića“ u Ugljeviku. Na svom blogu „nebojšavukanović.info“, koji je jako uticajan i ima skoro 180 000 pratilaca na društvenim mrežama, te YouTube kanalu koji ima više od 72 000 pratilaca, isključivo najavljujem događaje i posjete, oglašavam se u javnosti, i naravno da na mom blogu nema nikakve najave „tribine Za pravdu i red – liste Nebojše Vukanovića“ u Ugljeviku, kako to pokušava lažno predstaviti u svom Prigovoru SNSD, već samo najava internog događaja – otvaranje Kancelarije Liste za pravdu i red u Bijeljini.

Dakle, nisam organizator nikakve stranačke tribine u Ugljeviku,a niti sam ja, niti je Lista platila bilo kakav oglas na TD portalu ili nekim drugim medijima. Nikada do sada nisam imao bilo kakvo plaćeno oglašavanje u medijima, jer imam uticajan svoj blog i medij za oglašavanje u javnosti, Lista ima veoma ograničene novčane resurse, a velika je neistina i lažna optužba da sam platio oglas nekoj stranici „TD portal“ na fejsbuku.

Dakle, Prigovor SNSD je bez ikakvog osnova i treba da se odbaci u cjelosti. Upozoravam CIK na mogućnost zloupotrebe da politički protivnici do početka kampanje izvrše zloupotrebu i preko povezanih lica plate neko oglašavanje u medijima političkim protivnicima kako bi nanijeli štetu političkim protivnicima, diskreditovali ih i doveli u mogućnost da ih neko nepravedno kazni. Ostavljam mogućnost CIK BiH da provjeri izvode sa računa „Za pravdu i red -liste Nebojše Vukanovića“, te privatnih računa u NLB i UNIKREDIT banci predsjednika Liste Nebojše Vukanovića, te urednika „TD „portala“ kako bi utvrdili da nije bilo nikakvog plaćenog oglašavanja u medijima.

Otkako sam postao narodni poslanik 2018. godine stalno obilazim gradove, sela i sve dijelove Republike Srpske, razgovaram sa građanima kako bih njihove probleme iznio na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, što i jeste jedan od osnovnih zadataka narodnog poslanika.

Dana 31.5.2022. godine zakazana je nova redovna sjednica Skupštine, i uoči sjednice ću obići neke gradove i regije na istoku Srpske, kako bih kao narodni poslanik

razgovarao sa građanima, ali to je moja dužnost i obaveza narodnog poslanika i ne predstavlja nikakvo kršenje Izbornog i drugih zakona.

Jasno je da je Prigovor SNSD-a neosnovan i zlonameran, da ima za cilj diskreditaciju i pritisak na političke protivnike uoči Opštih izbora, i zbog toga treba da se odbaci u cjelosti. Predlažem da CIK BiH, u skladu sa svojim mogućnostima, provjeri aktivnosti SNSD-a, funkcionersku kampanju, zloupotrebe javnih resursa u partijske svrhe, brojne skupove i sastanke koje organizuju nakon raspisivanja izbora i plaćene oglase na društvenim mrežama, čime se gotovo svakodnevno krši Izborni zakon BiH, a o partijskom zapošljavanju pred izbore bez konkursa, izvlačenju novaca, kupovini glasača i Biračkih odbora, zloupotrebi Javnog servisa, RTRS-a, SRNE i drugih medija koji su pretvoreni u partijsku televiziji vladajuće stranke, suvišno je trošiti riječi, o tome je javnost detaljno upoznata, al je problem što pravosuđe ne funkcioniše i ne procesuira sve one koji grubo zloupotrebljavaju javne resurse i institucije.

S poštovanjem,

Nebojša Vukanović, predsjednik „Za pravdu i red – liste Nebojše Vukanovića“