palpal

Novi detalji zloupotreba kompanije Nešković u Novom Gradu

Kako sam ranije pisao, Opština Novi Grad je Privrednom društvu ‘’NEŠKOVIĆ’’ d.o.o. Bijeljina izdala građevinsku dozvolu (odobrenje za građenje) broj 03/12-361-32/20 od 01.07.2020. godine za izgradnju benzinske pumpe i pratećih sadržaja (tehnički pregled vozila, autopraonica, kafić) u Novom Gradu, pokraj magistralnog puta za Prijedor.

Nakon što je grupa građana Novog Grada anonimno podnijela prijavu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao i Republičkoj građevinskoj inspekciji, opštinski građevinski inspektor je izvršio uvid u spis predmeta i zaključio da Opština Novi Grad nije bila nadležna za izdavanje građevinske dozvole za ovakav objekat, s obzirom da se nalazi u putnom pojasu.

Opštinski građevinski inspektor je nakon toga, u skladu sa svojim ovlaštenjima, uputio prijedlog odnosno inicijativu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da se građevinska dozvola broj 03/12-361-32/20 od 01.07.2020. godine poništi.

Iz Opštine Novi Grad su odugovlačili sa dostavljanjem predmeta u Ministarstvo, a ni iz Ministarstva se nisu baš žurili da službeno zatraže od Opštine Novi Grad da im se taj spis predmeta dostavi radi poništavanja po pravu nadzora.

Odbornik PDP u Skupštini opštine Novi Grad dr Dušan Gašić se krajem decembra 2020. godine obratio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sa zahtjevom za pristup informacijama i tražio da mu se dostavi podatak da li je Ministarstvo od Opštine Novi Grad tražilo i da li je tom Ministarstvu od strane Opštine Novi Grad dostavljen predmet broj 03/12-361-32/20 od 01.07.2020. godine, odnosno rješenje o odobrenju za građenje izdato od strane Opštine Novi Grad po zahtjevu privrednog društva ‘’Nešković’’ doo Bijeljina za izgradnju benzinske pumpe i pratećih sadržaja u Novom Gradu, pokraj magistralnog puta M-4 Prijedor – Novi Grad.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske mu je odgovorilo da niti im je navedeni predmet dostavljen niti su ga tražili od Opštine Novi Grad.

Sa istim zahtjevom ovaj odbornik se početkom 2021. godine obratio i Opštini Novi Grad kada mu je odgovoreno da je predmet broj 03/12-361-32/20 dana 4. januara 2021. godine poslan u Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Jasno je da je predmet u Ministarstvo dostavljen tek pošto se neko zainteresovao za ovaj kriminalni slučaj.

 

Pošto se dugo vremena o ovom slučaju, nije oglašavala ni Opština Novi Grad ni Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, odbornik PDP u Skupštini opštine Novi Grad dr Dušan Gašić je krajem maja ponovo pisao zahtjev za pristup informacijama Ministarstvu i tražio informaciju da li je Ministarsvo poništilo građevinsku dozvolu za ‘’NEŠKOVIĆ’’ d.o.o. Bijeljina i ako nije, zašto to još nije učinilo.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske mu je odgovorilo aktom broj 15.01-053-455/21 od 07.06.2021. godine u kojem je navedeno da je Ministarstvo svojim rješenjem broj 15.03.362-106/20 od 22.02.2021. godine, postupajući po službenoj dužnosti ukinulo rješenje o odobrenju za građenje koje je izdala Opština Novi Grad odnosno Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove! Znači rješenje je ukinuto još u februaru a u Opštini Novi Grad su to krili kao što zmija krije noge!

Trenutno ‘’Nešković’’ pumpa, kafić i market u Novom Gradu rade potpuno nelegalno! Objekat nema ni građevinsku, kamoli upotrebnu dozvolu. Neće je uskoro ni moći dobiti jer nisu riješeni imovinskopravni poslovi o čemu smo ranije pisali. Kako može da radi objekat koji nema ni jednu urednu dozvolu, kako posjeduje fiskalnu kasu, kako izdaje račune? Da je u pitanju kuća neke sirotinje već bi sto inspektora došlo i tražilo rušenje objekta, to je sigurno.

U ovom slučaju ima više kriminalnih djela o kojima se, po našim informacijama, vodi nekoliko istraga kod nadležnih tužilaštava:
– Nova banka a.d. Banja Luka je uz pomoć sudije Okružnog privrednog suda u Banjaluci preuzela mnogo više nekretnina nego što je bilo opterećeno hipotekom hipotekarnog dužnika ‘’Kozaraprevoz P.S.’’ d.o.o. Novi Grad.


– Nakon toga je Opština Novi kupila i preuzela od Nove banke a.d. Banja Luka sve te nekretnine (zemljište i objekte) što je mnogo više nego je uopšte bilo opterećeno hipotekom hipotekarnog dužnika ‘’Kozaraprevoz P.S.’’ d.o.o. Novi Grad.
– Zatim je Opština Novi Grad sa privrednim društvom “Nešković“ d.o.o. Bijeljina zaključila Ugovor o prodaji kojim je privrednom društvu “Nešković“ d.o.o. Bijeljina prodala i predala nepokretnost označenu kao k.č. 749/19 Dvorište zemlj. uz vanpr. zgr. površine 1036 m2 upisana u LN broj 2098/56 k.o. Novi Grad 1 (kao novoformiranu parcelu).
– Nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje je znalo da nije nadležno za izdavanje odobrenja za građenje za ovakve objekte koji se nalaze u putnom pojasu magistralnog puta, pa je ipak izdalo dozvolu grubo kršeći odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju koje se odnose na stvarnu nadležnost.
– Na kraju, i pored toga što je znalo da nije nadležno, Odjeljenje za prostorno uređenje je građevinsku dozvolu izdalo bez riješenih imovinskopravnih odnosa. U prevodu, investitor “Nešković“ d.o.o. Bijeljina uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nije priložio zemljišnoknjižni izvadak kojim dokazuje da je vlasnik zemljišta na kojem planira gradnju, nego je samo priložio List nepokretnosti kojim se dokazuje posjed.

Svako ko radi upravne poslove na izdavanju građevinskih dozvola zna da u ovakvom slučaju nisu uopšte postojali uslovi za izdavanje građevinske dozvole, pa čak i da je Opština Novi Grad bila nadležna.

Inače za ovaj objekat benzinske pumpe, svi Novljani sa kojima sam razgovarao kažu da je građevinsko i estetsko ruglo koje je potpuno upropastilo ovaj dio grada,

Nema više direktnog pješačkog pristupa ulazu u autobusku stanicu, a ranije je sklonjena i spomen ploča radnicima ‘’Kozaraprevoza’’ koji su poginuli u Odbrambeno – otadžinskom ratu.

U pitanju je ogroman kriminal i korupcija.

MPD “Kozaraprevoz“ a.d. Novi Grad, Zavisno privredno društvo Društvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz putnika u drumskom saobraćaju „Kozaraprevoz P.S.“ d.o.o. Novi Grad, pokrenulo je krajem 2019. godine kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru tužbu protiv Nove banke ad Banja Luka, Opštine Novi Grad i “Nešković“ d.o.o. Bijeljina sa tužbenim zahtjevom da se:
1) utvrdi da je ništav i bez pravnog dejstva Kupoprodajni ugovor zaključen između Nova banka a.d. Banja Luka kao prodavca i Opštine Novi Grad kao kupca za površinu preko 3922 m2 (koliko je i bilo pod hipotekom)
2) utvrdi da je ništav i bez pravnog dejstva Ugovor o prodaji zaključen između Opštine Novi Grad kao prodavca i “Nešković“ d.o.o. Bijeljina kao kupca, kojim prodavac prodaje samo posjed – državinu nepokretnosti označene kao k.č. broj 747/19 Dvorište zemlj. uz. vanpr. zgr. površine 1036 m2, upisano u LN broj 2098 K.O. Novi Grad 1.

Glavno ročište po ovoj tužbi je održano 17. 06. 2021. godine i čeka se presuda.

Ali, ako znamo da je generalni direktor “Kozaraprevoz’’ a.d. Novi Grad Zoran Kukavica, od strane skupštinske većine u Skupštini opštine Novi Grad na nelegalno nastavljenoj konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Novi Grad izabran za predsjednika Skupštine opštine, gdje ostvaruje neto platu od 3700,00 KM, a uz to znamo kakvo nam je pravosuđe, možemo misliti kako će se sve završiti.

Za sve ovo načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača, bivši načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Zoran Mijatović, sadašnji načelnik Odjeljenja za prostoro uređenje Danka Graonić, i još neka pravna i fizička lica su prijavljena kod nadležnih tužilaštava i svi se nadamo da će odgovarati kako zakon nalaže.

Čekamo pravdu. Možete koliko hoćete, ali bogami nećete dokle hoćete!

 

Nebojša Vukanović