palpal

Žestok duel sa tzv „premijerom“ Radovana Nejakog na početku sjednice

Kako Vlada i premijer Radovan Nejaki, marioneta u rukama Milorada Dodika, ne vide bijedu i sirotinju oko sebe, brojne ponižene, obespravljene, savremene isposnike koji žive u uslovima koji nisu dostojni čovjeka? Zašto Vlada i premijer nisu ispunili obećanje da se nezaposlenim demobilisanim borcima isplaćuje borački dodatak!

Da li će Vlada Republike Srpske učiniti nešto da se popravi položaj demobilisanih boraca i sirotinje, i šta treba da se dogodi pa da se probudi savjest moćnika, da smanje pohlepu. Da li će smijeniti direktoricu Centra za socijalni rad u Vlasenici Maru Đurić zbog sramnih i monstruoznih izjava vezanih za težak položaj Rajka Delića, demobilisanog borca Vojske Republike Srpske koji je izgubio tri brata u Otadžbinskom ratu?

Pogledajte video i duel na početku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske..