palpal

Zbog čega se ne uklanjaju kiosci sa trebinjskih ulica