palpal

Za poštanske usluge Elektroprivreda RS izdvaja 22 miliona KM

Početkom prošlog mjeseca Elektroprivreda Republike Srpske zaključila je sa Poštama Srpske Ugovor o nabavci poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, za svoje potrebe Mješovitog holdinga ERS, vrijedan 18 750 000 maraka bez PDV-a, ili 21 937 000 maraka sa plaćenim porezom na dodatu vrijednost. Ugovor je zaključen na period od 3 godine, što znači da će se na slanje koverti i čestitki godišnje izdvajati preko 7 miliona maraka!?

Nije jasno zašto se ugovor zaključuje na 3 godine, i logično pitanje da li je normalno da se za poštanske usluge godišnje daje preko 7 miliona maraka ili 600 000 svaki mjesec. Vjerovatno se radi o dostavi računa za utrošenu električnu energiju, koje štampa Elektroprivreda Republike Srpske, ali bi se trebala izvršiti raciknalizacija i smanjenje troškova, tromjesečna obrada ili neki drugi način kako bi se smanjili ogromni troškovi.

 

Nebojša Vukanović