palpal

Vukan ponovo potopio i ućutkao Tamindžiju

Vukan ponovo u direktnom duelu ućutkao, demaskirao i izuo iz cipela nervoznog i indisponiranog  Iliju Tamimdžiju koji nikako ne može da se navikne da mu neko sasipa istinu u lice pred cjelokupnom javnošću.