palpal

Veče sa Višegrađanima

Nakon malih, zaboravljenih i nerazvijenih hercegovačkih opština, obilazak Izborne jedinice 9 nastavio sam posjetom Višegradu i prijatnim razgovorom sa građanima. Puno je problema koji se gomilaju godinama, a činjenica da u Višegradu trenutno živi svega oko 5000 stalnih stanovnika, a da ih je prije i nakon rata bilo oko 22 000, jasan je pokazatelj opšte slike i stanja u društvu. Poslije Otadžbinskog rata, krajem 90-ih, Osnovna škola je radila u tri smjene, godišnje se upisivalo preko 200 prvačića u 7 odjeljenja, a ove godine upisana su svega 62 đaka u tri odjeljenja!

Umjesto stuba i okosnice razvoja, Hidroelektrana Višegrad je postala prćija nekolicine partijskih moćnika. Uprava treba da korištenjem obilja prirodnih resursa regiju pretvori ugodno mjesto za život, Višegrad se ubrzano pretvara u kasabu i tamni vilajet, jer su moćnici na vlasti zarobljeni ličnim i partijskim a ne opštim interesima. Treba uložiti maksimalan napora kako bi se obuzdali moćnici, popravio privredni ambijent, izvršila demografska obnova i omogućio razvoj Višegrada i regije.

 

Nebojša Vukanović