palpal

U posjeti Peći i Metohiji

Sinoć sam, oko 23 sata, posle duže kontrole na granici došao u Peć, i naredna tri dana ću obilaziti enklave u kojima je ostao da živi naš narod, južno od Ibra, a onda planiram otići i na sjever Kosova.

Moja pokojna prabaka Sara Vukanović, rođena u selu Zavala u Popovom polju, kao i mnogo rođaka i predaka, sahranjena je u selu Bardanići u Metohiji, koje se nalazi na pola puta između Dečana i Đakovice, a moji Vukanovići su još živjeli u selima Rakoč Krst i Kravljani.

Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije aprila 1941. godine svi Vukanovići su protjerani iz Metohije, a beogradska Politika je novembra 1988. godine objavila tekst Ilije Vukanovića o tome kako su ih štitile njihove Albanci i spasili im živote.

Halil Ibiš iz Bardanića došao je da ih upozori, a o tom vremenu svjedoči i spisak imovine koju su Srbi predali komšijama Albancima prije nego su im kuće spaljene.

Od danas ću objavljivati putopise sa Kosova i Metohije, a ako ništa drugo možemo bar posjetom i obilaskom malo smanjiti patnje našoj braći na Kosovu i Metohiji koja i danas uglavnom žive u getu.

 

Nebojša Vukanović