palpal

U iznenadnoj posjeti Glavnoj službi za reviziju

Danas sam, kao član Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, bio u iznenadnoj posjeti Glavnoj službi za reviziju Republike Srpske, kako bi prisustvovao otvaranju koverti i ponuda za nabavku namještaja. Sve je bilo kako je dogovoreno i samo je jedna firma ispunila sve uslove iz tenderske dolumentacije.

Nažalost glavni revizor Jovo Radukić ponovo nije bio na poslu i pitanje je da li ikako radi? Zašto je smanjio nabavku 20 000 maraka ali je korupcija ostala ista.

Pogledajte detaljnije u video prilogu..