palpal

Suludo je da se poredimo sa disciplinovanim Nijemcima