palpal

Štrajk radnika Šumskog gazdinstva Čemernica u Kneževu, Uprava Šuma Srpske još nije obavještena

Radnici koji rade na poslovima sječe šume, sjekači, obustavili su rad zbog male plate. Cijena siječe određuje se posebno za svaki šumski odjel, na koju utiče više faktora.

Znog nezadovoljstva sa cijenom siječe u šumskom odjelu, u kojem trebaju raditi više od tri naredna mjeseca, radnici su obustavili rad.

U proteklom periodu, u više navrata, mediji su izvještavali o različitim malverzacijama u ovom preduzeću. Pored ostalog, i o krađi prilikom premjerbe sortimenata koje usijeku sjekači, tako da su oni direktno oštećeni, pored ukupne štete koja je nanesena preduzeću.

Za neupućene, ako oni u toku dana usijeku 100 kubika, u odgovarajuće evidencije, ovlaštena lica, evidentiraju 90 kubika, umanjujući stvarnu masu na svakom pojedinačnom sortimentu, (prvenstveno na trupcu prve klase). Preostalih 10 kubika, koji nisu evidentirani, kao da ne postoje i oni se prodaju na “crno”, pa se ni siječa istih ne plaća sjekačima.


Sjekači su obustavili rad u ponedjeljak, a u međuvremenu vrše se pritisci na iste da odustanu od svojih zahtjeva.
Rukovodstvo “Čemernice”, još uvijek prikriva štrajk radnika i o istom, nije zvanično upoznalo Upravu JPŠ ”ŠUME REPUBLIKE SRPSKE”. Iako direktori preko posrednika znaju šta se događa prave se neinformisani, kao nekada predsjednik Jugoslavije Vojislav Koštunica, ali će nakon javnog objavljivanja o dešavanjima u Šumskom gazdinstvu Čemernica morati da izvade glave iz pijeska i da se oglase.

 

Nebojša Vukanović