palpal

Šta Krajišnik traži od Narodne skupštine RS i Nedeljka Čubrilovića

Objavljujem Dopis koji Momčilo Krajišnik, u ime Asocijacije stvaralaca Republike Srpske, uputio Narodnoj skupštini Republike Srpske i Kabinetu predsjednika Nedeljka Čubrilovića 18.6.2020. godine, sa prijedlogom izmjene i dopuna Zakona o poslanicima. Dopis, pisan ekavicom, objavljujem u cjelosti, bez izmjena i komentara.

 

Mesto i datum: Pale, 18.6.2020.g.

Predmet: Predlog Zakona o dopuni Zakona o dopuni zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne Skupštine Republike Srpske

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

ZA PREDSEDNIKA NEDELJKA ČUBRILOVIĆA BANJA LUKA

Poslanici prvog saziva Narodne Skupštine su 9. janura 1992. godine proglasili Srpsku Republiku BiH, kasnije nazvanu Republika Srpska. Ravnopravno s poslanicima u činu proglašenja učestvovali su članovi Saveta ministara, koji su 6. aprila postali članovi Vlade i kasnije imenovani članovi predsedništva: Nikola Koljević, Biljana Plavšić i Radovan Karadžić. Posle čina proglašenja pa sve gotovo do 20. novembra 1996. godine kad je Republika Srpska međunarodno verifikovana, uporedo sa procesom stvaranja tekao je i proces odbrane. U procesu stvaranja je učestvovalo političko-civilno krilo našeg pokreta, odnosno STVARAOCI, a u odbrani vojno krilo odnosno BORCI i POLICAJCI Republike Srpske.Istorijsku ulogu vojske i policije država je, prema mogućnostima koje ima, zakonski uredila, dok je uloga stvaralaca samo zakonski uređena delimično. Narodna Skupština je 1996. godine, 17. avgusta donela Zaključak o stambenom zbrinjavanju poginulih poslanika i poslanika izbeglica i njihovih porodica a 26-og avgusta je donela Zakon o dopunama Zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne Skupštine.Iz oba zakonska akta izostavljeni su ratni članovi Vlade,  prvi članovi predsedništva i drugi STVARAOCI koji su isto tako značajno doprineli stvaranju Republike Srpske.Napravljen je i drugi propust, ova dva zakonska akta se nisu do sada primenjivala niti su stavljena van snage, zato, da bi ispravili istorijski nemar, neophodno bi bilo da se važeći Zakon o dopunama Zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne Skupštine inovira i dopuni sa određenim brojem predstavnika civilno političkog krila -stvaraocima. Neophodno bi bilo svakako u Zakonu nađu svoje mesto, pored prvih poslanika, prvi članovi presedništva, prvi članovi vlade i nosioci ratnih odlikovanja koji se ne nalaze na spisku boračke organizacije. Ukoliko bi prihvatili predlog nove Dopune Zakona,ta dopuna bi trebala da izgleda kako sledi: Dopuna Zakona o dopunama Zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne Skupštine

Menja se član 7a stav 1: Iza reči „Poslanici koji su bili u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske“, dodaju se reči  „članovi predsedništva, članovi vlade i stvaraoci-učesnici civilno političkog krila Otadžbinsko odbrambenog rata koji su dobili neko od odlikovanja u periodu od 6. aprila 1992. do 20. novembra 1996. godine“ imaju ista prava kao i borci i prve kategorije.

stav2: Iza reči „Porodice poginulih i umrlih poslanika“ ,dodaju se reči „članova predsedništva, članova vlade i stvaraoca -učesnika civilno političkog krila Otadžbinsko odbrambenog rata koji su dobili neko od odlikovanja u periodu od 6. aprila 1992. do 20. novembra 1996. godine“, imaju ista prava kao i porodice poginulih i umrlih boraca, u skladu sa zakonima kojima su utvrđena ta prava za borce, invalide rata i poginule borce“.

Član 3: Porodice poginulih i umrlih poslanika i poslanika Narodne skupštine RS koji imaju status izbeglice, potrebno je u što kraćem roku obezbediti adekvatno rešenje stambenog pitanja. Visina sredstava i način rešavanja stambenog pitanja odrediće vlada svojim podzakonskim aktom. Svaki pojedinac koji ima potrebu da mu stambeno pitanje bude rešeno podneće, Vladi zahtev preko Asocijacije „Stvaraoci Republike Srpske“

 

Predsjednik:

Momčilo Krajišnik