palpal

Šta donosi novi Zakon o kontroli nevladinih organizacija?

Jedna od tačaka Dnevnog reda koja će privući pažnju javnosti na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja sa radom počinje 26.9.2023. godine, je Zakon o Posebnom Registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj. Najzanimljivije su tačke 5 i 18, koje se tiču objavljivanja tekstova u elektronskim medijima, te kažnjavanju nevladinih organizacija koje krše zakonske norme.

Svakako da ovu oblast i rad nevladinog sektora treba urediti, postaviti norme i stanrarde, kao i mnoge druge oblasti, ali se jasno vidi šta je namjera režima, da se okomi na uticajne nevladine organizacije i medije koje ne kontroliše, a koje pišu i obavještavaju javnost o krupnim zloupotrebama i korupciji režima.

O zakonu ću diskutovati na skupštini, skupa sa poslanicima Kluba za pravdu i red, pa ne želim unaprijed da iznosim stavove. Zbog interesovanja javnosti objavljujem u cjelosti prijedlog Zakona o posebnom Registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj.

 

Nebojša Vukanović