palpal

Slučaj Mešić – tužilac Kajganić ne bi smio imati kontakt sa korumpiranim Mirom Džakulom

Pratio sam slučaj Emira Mešića, zaštićenog prijavitelja korupcije u Upravi za indirektno oporezivanje, koji trpi odmazdu od momenta kada je Tužilaštvu prijavio nezakonito postupanje Mira Džakule, direktora UIO i njegovog pomoćnika za poslovne usluge, Elvira Muminovića, nekad u decembru 2018. godine. U međuvremenu, Tužilaštvo BiH još nije ispitalo navode iz podnesene prijave.

Od podnošenja prijave protiv Mešića su pokrenuta 3 disciplinska postupka, dva puta je profesionalno degradiran, a nedavno ga je veseli Džakula i suspendovao jer su određeni podaci kojima je on službeno pristupao objavljeni, između ostalog, i na mom blogu! To je bio povod i prilika da se i upoznam sa ovim čestitim čovjekom, sa kojim se nikad ranije nisam sreo, te da uradimo intervju koji sam nedavno objavio.

Juče je održana rasprava u jednom od tri disciplinska postupka koja je protiv Mešića pokrenuo Džakula, a kojom ga tereti za nesavjesno postupanje prilikom nabavke higijenskih sredstava za Granični prelaz Rača. Prema Emirovom svjedočenju, nesavjesno poslovanje koje mu Džakula stavlja na teret, ogleda se u tome da je on, kao postupajući državni službenik, ponude ugovornih dobavljača koje su bile „naduvane“, odnosno u kojima su cijene ponuđenih roba od strane ugovornih dobavljača bile znatno uvećane, spuštao na nivo tržišnih cijena, čime je faktički uštedio novac za Upravu kao poslodavca, a što mu čestiti Džakula nikako ne može oprostiti. U ovom disciplinskom postupku već mu je jednom izrečena mjera prestanka radnog odnosa, ali je po njegovoj žalbi drugostepena disciplinska komisija poništila ovu odluku i vratila predmet na ponovno odlučivanje.

U ponovljenom postupku, juče je održana rasprava pred prvostepenom disciplinskom komisijom, na kojoj je donesena je odluka o prekidu postupka jer je odbrana tražila izuzeće članova disciplinske komisije. Ovo iz razloga što je njihova prethodna odluka poništena od strane drugostepene komisije zbog nezakonitosti u postupanju. Konkretno, prvostepena komisija u istom sastavu, propustila je saslušati Mešića kao lice protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, što im je apsolutna obaveza, i što je za posljedicu imalo poništenje njihove odluke i vraćanje postupka na početak.

Ovo se sve češće dešava jer su članovi disciplinskih komisija pod pritiskom da zanemare sva pravila, procedure i zakonske norme, i da jedino iznađu način da udovolje Džakulinim željama i revanšizmu.
Problem je što o zahtjevu za izuzeće opet odlučuje Džakula, koji odlučuje i o formiranju i sastavu Komisija, o suspenzijama, ali i o tome da li će po osnovu podnesenih prijava uopšte biti ili neće biti pokrenut disciplinski postupak, te tako brojni njegovi puleni mogu nekažnjeno i otvoreno da se bave kriminalom i zloupotrebama, dok se drugima najstrašnije zamjera ako sačuvaju koju marku u budžetu!

Žalosno je u cijeloj priči što Emir Mešić ima status zaštićenog prijavitelja korupcije, dodijeljen od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, ali koja Agencija nije uradila apsolutno ništa da ga i suštinski zaštiti. „Radom“ ove Agencije, koja je za 8 godina postojanja dodijelila svega 8 statusa zaštićenih prijavitelja korupcije, a ni tih 8 ne štiti, dok godišnje troši preko milion budžetskog novca, tek se planiram baviti!

Još žalosnije je bilo pročitati kako je Tužilaštvo BiH označilo procesuiranje visoke korupcije kao prioritet u budućem radu, pa je sa tim u vezi vršilac dužnosti glavnog tužioca Milanko Kajganić održao odvojene sastanke sa direktorima policijskih agencija, Uprave za indirektno oporezivanje i Kancelarije za reviziju BiH.

Glavni tužilac koji ima namjeru da se obračuna sa kriminalom i korupcijom nema šta da priča sa jednim korumpiranim Džakulom, već da bez odlaganja povadi brojne prijave protiv istog i njegovih najbližih saradnika, koje je godinama po ladicama i budžacima vješto zaturala Gordana Tadić i pokaže da mu je to prioritet. Lično sam opisao i ponudio dokaze za toliko zloupotreba dotičnog, da prosto ne mogu da se ne zapitam sa koje nam je planete pao tužilac Kajganić i može li ga neko probuditi dok ne bude prekasno.

 

Nebojša Vukanović