palpal

Slike okupacije i cenzure medija i javnih servisa

Glas i Radio Trebinje su lokalni javni servis, čiji rad finansiraju svi građani plaćanjem budžeta preko granta i gradskog budžeta. Ipak umjesto javnog servisa građana, koji piše u interesu javnosti, kreira javno mjenje, ukazuje na suštinske probleme, bude korektiv vlasti koji će ukazivati na zloupotrebe i devijacije, on se pretvorio u najobičniji bilten Partije i Glas crvenog koncila..

Tako u novom broju Glasa Trebinja, na prvih desetak strana, čak 18 puta pojavljuje Mirko dr Ćurić, sa naručenim tekstovima i fotografijama, a kuđ Luka Petrović svega 4 puta, pa se stiče utisak da kum pada, i kao da u redakciji slute da bi kum uskoro mogao ostati bez funkcija. U tekstu o lokanim izborima nijedno slovo i ne riječ nije posvećena opoziciji i rezultatima opozicionih stranaka, kao da nisu učestvovali na izborima, što predstavlja nevjerovatnu drskost. Problem nije u novinarima već u cenzoru Partije, uredniku i direktoru Manojlu Ćuku. Sramota je da u 21-om vijeku postoji jedna ovakva jednostrana novina, koja bi trebalo da je javni servis, i da sads u 1948. gledamo kao u godinu slobode jer je SNSD više ugušio sve slobode u društvu, a najviše slobodu govora, snažnije nego najrigidniji komesari Partije preteče KPJ davne 1948. godine. Opširnije u video prilogu ..