palpal

SKANDALOZNO: Radukić odlaže reviziju grada Doboja kako bi prikrio pljačku vijeka

Na šta je sve spreman beskrupulozni i korumpirani Jovo Radukić, revizor i sluga Mafije, govori i podatak da je spreman odložiti najavljenu i dogovorenu reviziju rada grada Doboja, kako bi se prikrio kriminal neslućenih razmjera, pod izgovorom pandemije i rušenja postojeće zgrade gradske administracije u Doboju, zbog čega će biti izmještana dokumentacija.

Ovakva drskost, bezobrazluk, kriminal i bahatost do sada nisu viđeni na ovim prostorima, a Radukić je za kratko vrijeme uspio da potpuno sroza ugled i uništi važnu instituciju kojom rukovodi. Cilj je da se izbjegne kontrola i utvrđivanje pljačke ogromnog novca i kredita u izbornoj godini u gradu Doboju, koji je, nažalost, postao epicentar zla, jer su kriminal i zloupotrebe Borisa Jerinića i Obrena Petrovića takvih razmjera da ni Radukić ne može da ih prikrije i da neko smiješno mišljenje sa rezervom. Grad Doboj uzeo je preko 15 miliona kredita za kratko vrijeme, kako bi pred izbore manipulisao pokorenim građanima, a razmjere kriminala su nevjerovatne.

Pored pitanja o nabavci i opremanju novog prostora Glavne službe za reviziju Republike Srpske, na koje mjesecima izbjegava dati odgovor, glavni revizor Republike Srpske  Jovo Radukić trebalo bi javnosti da odgovori da li je njegov posao da prikriva kriminal javnih funkcionera i moćnika, amnestira ih od odgovornosti, ili da štiti zakon i imovinu Republike Srpske?

U nastavku pročitajte smiješno obrazloženje i novu sramnu odluku glavnog revizora Republike Srpske Jova Radukića, koji bi morao biti svjestan da će neko izvršiti kontrolu i reviziju i njegovog rada, i da će, kad-tad, odgovarati za izdaju profesije i služenje organizovanom kriminalu i Mafiji.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 24. 06. 2021. godine zaprimila akt Grada Doboja broj 02-022-1-623/21 od 22.06.2021. godine, kojim istu obavještava o tome da je na osnovu javno dostupnog plana Glavne službe za reviziju za 2021. godinu upoznat sa činjenicom da će finansijski izvještaji i usklađenost sa relevantnim pozitivnim propisima Grada Doboja biti predmet finansijske revizije u posljednjem kvartalu 2021. godine.

U tom smislu, u aktu se ističu mogući rizici za izvršenje ove planirane revizije, odnosno Glavna služba za reviziju se obavještava o otežavajućim okolnostima sa kojima je suočen Grad Doboj, kao i njihovim procjenama o postojanju operativnih rizika za izvršenje zadatka Glavne službe za reviziju, vezanih za odredbe člana 39. i 40. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (tj. mogućeg ograničenog pristupa svim podacima i informacijama, kao i blagovremenog obezbjeđenja dokumentacije vezane za reviziju finansijskog izvještaja i usklađenosti u 2021. godini, te zbog ograničenja koja nameću okolnosti u uslovima rada zbog prisutne pandemije Covid 19), a zbog: rušenja postojećeg centralnog objekta Gradske uprave Doboj radi izgradnje novog u poslednjem kvartalu 2021. godine kada je planirano vršenje revizije, izmještanja organizacionih jedinica, zaposlenih i arhiva gradske uprave na više lokaliteta, nove organizacije rada gradske uprave u takvim okolnostima.


Zbog svih naprijed navedenih okolnosti koje nisu bile poznate menadžmentu Glavne službe za reviziju u decembru mjesecu 2020. godine prilikom donošenja Godišnjeg plana revizijskih aktivnosti u 2021. godini, postojanja ograničavajućih uslova vezanih za prihvatanje ovog revizijskog angažmana i, po našim procjenama, postojanja objektivnih rizika za blagovremeno izvršavanje finansijske revizije finansijskog izvještaja i usklađenosti Grada Doboja u planiranim rokovima, glavni revizor je, nakon konsultacija za zamjenikom glavnog revizora, donio odluku da se planirana revizija Grada Doboja odloži na naredni revizijski ciklus, a umjesto iste u planiranim rokovima provede finansijska revizija, slična po obimu, i to revizija finansijskih izvještaja i usklađenosti Investicione-razvojne banke Republike Srpske za 2020. godinu, obzirom na postojanje zahtjeva za revizijom iste.

 

Nebojša Vukanović