palpal

RiTE Gacko ne uplaćuje doprinose radnicima?

Već dva mjeseca Rudnik i termoelektrane Gacko ne plaća doprinose na platu radnicima. Finansijska situacija je toliko teška da rukovodstvo RiTE Gacko ne samo da me može da izmiruje tekuće obaveze, već ne može da isplati ni bruto platu zaposlenim, pa se mimo zakona poslednja dva mjenjeca isplaćuje samo  neto plata na račune radnika, a državi, Fondu PIO-a i zdravstva, ne uplaćuju doprinosi. Ovo predstavlja krivično djelo i praviće problem radnicima koji neće moći da ovjere knjižice i liječe se.

Godinama upozoravam na kriminal, zloupotrebe i anarhiju, vodio sam više sudskih sporova sa direktorom Srđanom Milovićem i dvorskim tajkunom Dragičevićem po njihovim Tužbama za klevetu, upozoravao da će  namještanje  tendera, izvlačenje novaca, partijsko zapošljavanje, sveopšta pljačka i negativna selekcija dovesti do kraha sistema i ugroziti posao za skoro 2000 radnika, ali nažalost većina nijemo gleda propast skrštenih ruku. Nadležne institucije su se oglušile a javna upozorenja a Okružnog tužilaštvo u Trebinju nije postupalo po krivičnim prijavama za zloupotrebe položaja koje sam podnio protiv Milovića i kompanije. Nažalost posledice otimačine i haosa dolaze na naplatu, RiTE Gacko se nalazi na ivici stečaja, i ukoliko se hitno ne preduzmu potrebne mjere sistem će se urušiti a veliki broj radnika ostati bez posla.

 

Nebojša Vukanović