palpal

Prvi preliminarni rezultati glasanja u Doboju

Na 25% biračkih mjesta Cvijan Filipović je dobio 18% glasova, Todorović 15% oko 63% glasova, a 10-ak% je nevažećih listića  a Jerinić   Na Glasačkom mjestu 017 – Usora Jerinić je dobio 108 glasova, Cvijan 51 a Todorović 30 i 17 nevažećih. Na glasačkom mjestu Gimnazija 003 Jerinić je dobio 213 glasova, Cvijan 68 a Todorović 59 glasova. u centru Doboja 038 Boris Jerinić dobio je 130, Cvijan 65 a Todorović 35 glasova. Na Glasačkom mjestu Bukovica 083A, Jerinić je dobio 174, Cvijan 56 a Todorović 50 glasova, dok je bilo praznih 22 listića a nevažeća 4. Na Bukovica 083 B Jerinić je dobio 195, Filipović 75 a Todorović 70. Na Glasačkom mjestu 020 Vatrogasni dom Jerinić je dobio 166, Filipović 78 a Todorović 65, dok je nevažećih 19 glasova. Na Glasačkom mjestu 011 Đački dom Jerinić je dobio 66 glasova, Cvijan 42 a Todorović 42 glasa, dok je bilo 10 nevažećih glasova.

Na glasačkom mjestu 004, Gimnazija u gradu Doboju, Jerinić dobio 97,  Cvijan 43 glasa a Todorović 39. Na Biračkom mjestu 025 – Pijeslovi Jerinić je dobio 192 glasa, Cvijan 46 a Todorović 47, dok je nevažećih 19 listića. U Podnovlju 274 Jerinić, Cvijan 30 a Todorović 18, a nevažeća su 23 glasa. U Domu učenika 009 Jerinić je dobio Cvijan 98 a Todorović 57.