palpal

Procurila „besjeda“ gradonačeknika Ćurić dr Mirka

Da je gradonačelnik Trebinja marioneta u rukama kuma i moćnika koji mu u govore šta da radi, da nije u stanju da se obrati gostima na slavu grada Trebinja Preobraženje Gospodnje, govori i unaprijed pripremljeni govor koji su mu napisale skutonoše i udvorice iz gradske administracije.

Ovo je govor koji će za 15-ak minuta pročitati gradonačelnik Ćurić na Svečanoj sjednici Skupštine grada Trebinja povodom slave grada. Umjesto da se obrati gostima, i bar slavu grada ne zloupotrebi u partijske svrhe, on i Svečanu sjednicu koristi za lažne hvalospeve i samopromociju, pokušaje obmane građana lažnim obećanjima i Potemkinovim selima.

Pročitajte govor koji je pripremljen gradonačelniku Ćuriću, a koji će uskoro biti pročitan na svečanoj sjednici Skupštine grada Trebinja..

Nebojša Vukanović