palpal

Problemi Hercegovaca sa strujom – selo Vrbno pored Trebinja