palpal

Problemi Hercegovaca sa strujom – selo Davidovići kod Bileće