palpal

Prijetnje raskrinkanog Luke i ABBE pokazatelj straha od odgovornosti

Nakon što je u Dnevniku BN televizije emitovan prilog o kriminalnoj javnoj nabavci i zloupotrebama službenog položaja dirketora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića, koji je prebacio 790 000 maraka bez PDV-a za navodno oglašavanje firmi „Eksplore media“ koju kontroliše Aleksandar Bodiroga, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Trebinja, odgovorni su jako uznemireni jer su otkriveni u kriminalu. Umjesto da polože račune i odgovaraju za zloupotrebe oni prijete krivičnim prijavama onima koji ukazuju na kriminal, što je nevjerovatan pokazatelj drskosti i bezobrazluka.

Od portparolke Elektroprivrede Republike Srpske Ane Bokonjić Buha dobio sam Dopis koji prenosim u cjelosti. U njemu se šalju otvorene prijetnje opoziciji, prije svega se misli na Dajanu Milišić i Milicu Radovanović, koje su bile sagovornici u prilogu, ali će egekat biti suprotan, jer nas niko ne može zaplašiti, a kad-tad će bahati moćnici, koji su se odmetnuli od naroda, snositi posledice.

U nastavku pročitajte prijeteće Saopštenje Elektroprivrede Republike, koje je potpisala Uprava, a večeras objavljujem nova ekskluzivna dokumenta i dokaze zloupotreba istih aktera.

Poštovani,

MH „ERS“, Matično preduzeće a.d. Trebinje, kao javno preduzeće sve nabavke sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Na Portalu javnih nabavki BiH redovno se objavljuju sva obavještenja o javnim nabavkama i sva obavještenja o dodjeli ugovora, a svi zainteresovani mogu imati uvid u iste.
Dakle, postupci su javni i transparentni.


Kada je u pitanju agencija „Xplode Media“, ovo preduzeće je sa MH „ERS“ sklopilo Ugovor za obavljanje usluga medijskog predstavljanja, nakon sprovođenja, svih zakonom predviđenih aktivnosti i procedura. Vrijednost ugovora je 790.000 KM bez PDV – a, a zarada agencije je minimalna, i ne odstupa od sličnih ugovora i prakse u Republici Srpskoj i ona se kreće od jedan do tri procenta.


MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje vodi odgovornu poslovnu politiku i podržava brojne neprofitne kolektive, ustanove i organizacije u Republici Srpskoj.
Iznos predviđen ovim ugovorom raspodijeljen je na čak 111 pravnih lica, a ovo je samo jedan od načina na koji Elektroprivrede Republike Srpske iskazuje svoje društveno odgovorno poslovanje, dajući podršku sportu, kulturi, humanitarnim organizacijama i medijima.

To što opozicioni političari dobru poslovnu praksu pokušavaju predstaviti kao malverzaciju i spinovanjem se trude narušiti ugled najznačajnije i najveće kompanije u Srpskoj je samo dio njihove političke platforme i moralnih i političkih principa. Ne obazirući se mnogo na zlonamjerne spinove ipak smo ih dužni upozoriti da smo kao odgovorna lica dužni da zbog iznošenja neistina i pokušaja narušavanja poslovnog ugleda kompanije podnesemo krivične prijave.

S poštovanjem,
Uprava MH „ERS“