palpal

Приједлози Листе за правду и ред Скупштини града Требиња

   Клуб одборника За правду и ред у Скупштини града Требиња предложио је, у складу са одредбама Пословника, предсједнику Скупштине града Требиња Драгославу Бањку теме и тачке Дневног реда које би се требале наћи пред одборницима и разматрати на сједницама локалног парламента у 2021. години.  Градоначелник и предсједник Скупштине града прихватили су поједине приједлоге и уврстили их у Програм рада Скупштине на наредној сједници, а неке важне теме су изоставили, о чему ће сигурно бити расправе на наредној сједници.
   Погледајте које смо тачке предложили и када да се поједине теме разматрају у 2021. години.

  ЗА ПРАВДУ И РЕД – ЛИСТА НЕБОЈШЕ ВУКАНОВИЋА

КЛУБ ОДБОРНИКА ЗА ПРАВДУ И РЕД У СКУПШТИНИ ГРАДА ТРЕБИЊА

 

ГРАД ТРЕБИЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ТРЕБИЊА

н/р предсједника Скупштине г-дина Драгослава Бањка

 

У складу са Одлуком предсједника Скупштине града Требиња од 5.1.2021. године број 09-013-2/21 и члановима 90 и 91 Пословника Скупштине града Требиња,  у предвиђеном року, до 15.1.2021. године, Клуб одборника за правду и ред у Скупштини града Требиња доставља Приједлог Програма рада Скупштине града Требиња у 2021. години и тачке Дневног реда које би требала да разматра Скупштина града Требиња у 2021. години

 

 1. Извјештај о раду градоначелника и раду органа локалне управе и служби Града Требиња за 2020 годину

Рок: Први квартал 2021, јануар 2021

Да обради и достави материјале: Kабинет градоначелника

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Извјештај о раду и финансијски приказ примитака и расхода у 2020.години Продавнице за пензионере која ради у склопу Аграрног фонда

Рок:  други квартал 2021, април 2021

Да обради и достави материјале:Аграрни Фонд

Захтјев: Kлуб одборника За  равду и ред

 

 1. Финансијски извјештај ЈУ Дјечији вртић Наша радост за 2020 годину

Рок:  први квартал 2021, март 2021. године

Да обради и образлози: директор ЈУ Дјечији вртић Наша радост

Захтјев: Kлуб одборника за правду и ред

 

 1. Извјештај о динамици радова, утрошку средстава, реализацији и промјенама планова изградње обилазница око града Требиња

Рок: Први квартал 2021. године, фебруар 2021

Да обради и образлози: Kабинет градоначелника

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 1. Разматрање Финансијског извјештаја и Извјештаја о раду Центра за информисање и образовање града Требиња

Рок: Трећи квартал 2021, септембар 2021

Да обради и образлози: Директор Центра за информисање и образовање

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Извјештај о проведеној јесењој дератизацији на подручју ужег центра града Требиња 2020 године

Рок: Први квартал 2021, фебруар 2021.

Да обради, образложи и достави материјале : Кабинет градоначелника, ЈП Екологија и безбједност

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Информација о безбједносној ситуацији у граду Требињу за период јануар – децембар 2020

Рок: Први квартал 2021, јануар 2021

Да обради и образлози: Кабинет градоначелника,  Форум за безбједност града Требиња и ПУ Требиње

Захтјев: Kлуб одборника за правду и ред

 

 1. Извјештај о раду Мјесних заједница и активностима чланова савјета МЗ којима истиче мандат

Рок:  други квартал 2021, јуни 2021.

Да обради и образлози:  Кабинет градоначелник и начелник Одјељења за општу управу града Требиња

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Планирањеи и одржавање избора за чланове савјета МЗ у 2021 години

Рок: 90 дана од конституисања Скупштине, март 2021

Да обради и образлози:  предсједник Скупштине града Требиња, начелник Одјелења за општу управу и предсједник Градске изборне комисије

Захтјев: Kлуб одборника за правду и ред

 

 1. Информација о планираном запошљавању 98 бораца са листе приоритета

Рок:  Први квартал 2021 године, јануар 2021.

Да обради и образлози: Kабинет градоначелника Требиња

Захтјев: Kлуб одборника за правду и ред

 1. Извјештај о запошљавању, стању и привреди, броју запослених и незапослених у граду Требињу у децембру 2021. Гоидине и односу броја запослених, незапослених и пензионера

Рок: Други квартал 2021, април 2021. године

Да обради и образлози: Кабинет градоначелника Требиња Директор Завода та за запошљавање – филијала Требиње, фонд ПИО

Захтјев: Kлуб одборника за правду и ред

 

 1. Програм рада Туристичке организације града Требиња за 2021. годину, са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Програм рада.

Рок: Други квартал 2021, април 2021.

Да обради и образлози:Туристичка организација града Требиња

Предлагач: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Извјештај о раду Етичке комисије части за 2020 годину

Рок: Четврти квартал 2021, новембар 2021-

Да обради и образлози: предсједник Етичке комисије части

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Израда Програма Акционог локалног плана за младе 2021-2023

Рок: Трећи квартал 2021, јули 2021. године

Да обради: Кабинет градоначелника,  Kомисија за омладину и спорт града Требиња

Предлагач: Kлуб одборника За правду и ред

 1. Информације о раду Азила за псе луталице у периоду јан-дец 2020год

Рок: Трећи квартал 2021, август 2021.

Да обради и припреми материјал: Директор ЈУ Екологија и безбједност

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред и НВО које се баве овим проблемом

 

 1. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом Здравља Требиње за 2021

Рок: Први квартал 2021, фебруар 2021.

Да обради и достави материјал: Кабинет градоначелника и директор ЈЗУ Дом Здравља Требиње

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Разматрање Финансијског извјештаја у 2020.години ЈУ Дом пензионера Требиње

Рок: Трећи квартал 2021, јули 2021. године

Да обради и достави материјале: Директор ЈУ Дом пензионера Требиње

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. План изградње Kлиничког центра у Требињу, од израде документације, одређивања локације, динамике радова до затварања финансијске конструкције

Рок: Први квартал 2021, март 2021. године

Да обради, достави материјале образложи: Kабинет градоначелника, директор Опште болнице Требиња, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ред

 

 1. Извјештај о радовима на реконструкцији пречистача отпадних вода у Засад пољу

Рок:  други квартал 2021, април 2021.

Да обради и достави материјале: директор Водовода Требиње

Захтјев: Kлуб одборника За правду  и ред

 

 1. Извјештај о финансијском пословању Аграрног Фонда у 2020 години

Рок: Први квартал 2021, фебруар 2021.

Да обради и достави материјале:  директор Аграрног фонда Требиње

Захтјев: Kлуб одборника За правду и ре

 

 

 

Требиње, 15.1.2021.                                               шеф Клуба за правду и ред

 

Вучинић Ђорђе