palpal

Prijatno druženje sa Ljubinjcima

Danas sam posjetio Ljubinje i razgovarao sa građanima o suštinskim problemima ove zapistavljene i male hrrcegovačke opštine. Neke od tema o kojima smo razgovarali, kako zaustaviti iseljavanje,negativne tendencije i prekinuti izolaciju svakako ću plasirati i na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koju svi očekujemo sa nestrpljenjem.