palpal

Pravosuđe u funkciji amnestije kriminala

tuzilastvo.jpg

Pravosuđe u funkciji amnestije kriminalaca

Mnogo je kurioziteta i ginisovih rekorda u radu domaćeg pravosuđa, ako bi se tako uopšte mogao nazvati skup dobro plaćenih sudija, tužilaca i službenika. Jedan od frapantnih podataka je da u 2014. godini u Republici Srpskoj nije bilo presuđenih predmeta za krivična djela organizovanog kriminala!? U 2015. bilo ih je 9 a u 2016. svega 4 predmeta sa 11 osuđenih lica, od čega je 9 lica dobilo kazne manje od 3 godine. Za koruptivna krivična djela pronevjere i zloupotrebe službenog položaja u 2015. godini od 81 presuđene osobe čak 62 ili 77% dobilo je uslovnu osudu, za 13 lica je izrečena kazna ispod zakonom propisanog minimuma a svega 4 osuđene osobe dobile su kaznu koja je veća od zakonskog minimuma. U 2014. od 70 osuđenih lica 54 ili 77% presuđeni su uslovnim kaznama, a za 14 su izrečne novčane kazne!?

Poražavajući podaci o rezultatima rada sudova i tužilaštava u Republici Srpskoj pokazuju da je ovaj stub vlasti najviše urušen i da je najodgovorniji za silne devijacije koje su razorile društvo i državu. Samo u poslednjih nekoliko mjeseci u javnosti su do detalja objavljene šeme i podaci o velikim kriminalnim operacijama i prevarama kojima je država oštećena za milijarde maraka, ali nijemo pravosuđe uporno stavlja glavu u pijesak i prećutno podržava i odobrava kriminal. Iz Fabrike cijevi UNIS Derventa izvučeno je 400 miliona maraka, u Bobar i Banci Srpske nestale je najmanje pola milijarde maraka, iz Biraču su Litvanci izvukli najmanje milijardu maraka za 10 godina, Rafinerija natfe prešla je pola milijarde neplaćenih potraživanja a iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske namještenim tenderima izvučeno je stotine miliona maraka… Nekoliko manjih grupa izvuklo je milijarde maraka cijedeći i poslednje kapi od siromašnih milion stanovnika i niko nije ni okom trepnuo!? Čestite i pravedne sudije i tužioci plijene po kućama televizore i frižidere sirotinji koja nije mogla platiti tv pretplatu ili struju, šalju u zatvor djevojku koja je kupila burek falsifikovanom novčanicom od 20 maraka, dok prave kriminalce amnestiraju i nagrađaju oslobađajućim ili uslovnim presudama.

Sudije i tužioci ne bi smjele biti kukavice koje se boje raditi svoj posao, ne žele da se zamjeraju i ulaze u sukob sa moćnicima, već bi, da je sreće, trebali biti hrabre, časne i moralne osobe koje će kažnjavati i ispravljati štetno i opasno ponašanje pojedinaca i grupa, i tako postavljati granice koje se ne smiju prelaziti čuvajući zajednicu od propadanja. Nažalost većina sudija i tužioca nije dostojna funkcije, nije stručna i sposobna da vodi krupne slučajeve i ozbiljno radi svoj posao, i dio su nakaradnog mafijaškog sistema koji iz temelja razara i urušava Srpsku istovremeno čuvajući i amnestirajući krupne političare, tajkune i kriminalce od bilo kakve odgovornosti za velike zločine koje su počinili nad sopstvenim narodom.

Presijecanjem ovog zamršenog Gordijevog čvora, uklanjanjem korumpiranog i bolesnog tkiva iz pravosudnog sistema i početkom ozbiljne borbe sa najtežim oblicima organizovanog državnog kriminala može se očekivati i početak oporavka u državi i društvu. Sudije i tužioci ne mogu doživotno biti birani na funkcije već njihov mandat i reizbor mora zavisiti od rezultata rada, a neophodno je formirati posebno tijelo koje bi nadziralo rad i aktivnosti svih sudija i tužilaca.

Strah je često dobra pozitivna emocija i najbolja pokretačka energija za postizanje vrhunskih rezultata, i sigurno bi sječa nekoliko korumpiranih i kontaminiranih glava u domaćem pravosudnom sistemu djelovala preventivno i pozitivno na sve ostale. Ipak nikakve reforme, izmjene zakona i propisa neće dati rezultat ukoliko ne bude istinske političke volje kod najodgovornijih da se država uhvati u koštac sa najopasnijom anomalijom u društvu.

Nebojša Vukanović