palpal

Potrebna je gerilska borba, kao hajduci i uskoci nekada