palpal

Postupanje po Zaključku Osnovnog suda u Trebinju

Osnovni sud u Trebinju i sudija Mara Milidragović donijela je 19.3.2019. godine sledeći Zaključak:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U TREBINJU

Br 95 0 Mal 035544 16 I

Trebinje, 19.3.2019.

 

Osnovni sud u Trebinju, sudija Mara Milidragović, u izvršnom postupku tražioca izvinjenja Ljuba Vukovića iz Bileće, ulica Peka Pavlovića br 4, koga zastupa punomoćnik Jugo Milanović, advokat iz Trebinja, protiv izvršenika Nebojše Vukanovića iz Trebinja, Ulica Vožda Karađorđa br 39, radinaplate duga, van ročišta, donio je dana 19.3.2019. godine sljedeći:

 

   ZAKLJUČAK

 

1. Poziva se izvršenik Nebojša Vukanović iz Trebinja, da u roku od 15 dana od dana prijema ovog Zaključka, postupajućem sudu dostavi dokaz da je postupio po Rješenju o izvršenju Osnovnog suda u Trebinju broj 95 0 I 035544 16 I od 27.9.2016. godine, te u sredstvima informisanja, odnosno BN televiziji objavio izvinjenje tražiocu izvršenja za neistinite navode iznijete dana 27.9.2014. godine.

 

2. Ukoliko izvršenik u dostavljenom roku ne dostavi dokaz da je po Rješenju o izvršenju postupljeno, Sud će pristupiti izricanju novčane kazne izvršeniku u iznosu od 1 500 KM, a sve u skladu sa članom 209. i članom 17. Zakona o izvršnom postupku Republiek Srpske („Službeni glasnik RS br 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13).

 

sudija:

Mara Milidragović

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Zaključka nije dopušten pravni lijek.

 

Kao legalista koji poštuje državu i zakone, postupajući po Zaključku Osnovnog suda u Trebinju, u  sredstvima javnog informisanja, blogu „nebojšavukanović.info“ upućujem javno izvinjenje tražiocu izvršenja: Izvinjavam se Ljubu Vukoviću za neistine iznesene dana 27.9.2014!

 

 OBRAZLOŽENJE

 

Izjava koja je bila predmet ovog spora za klevetu iznesena je u specijalnoj predizbornoj emisiji „Izbori 2014. -izborno predstavljanje“ emitovana na BN televiziji dana 27.9.2014. godine, i emituje se samo u posebnom programu uoči izbora u Republici Srpskoj i BiH, opštih i lokalnih. Nisam ni vlasnik, ni novinar, niti urednik BN televizije i bez plaćanja i zakupa termina ne mogu izvršiti Zaključak Osnovnog suda u Trebinju. Moj blog, koji dnevno ima preko 20 000 pregleda, je sredstvo javnog informisanja, i na njemu sam u mogućnosti da objavim izvinjenje, što sam ovim putem učinio, i tako postupio po Zaključku i presudi Osnonog suda u Trebinju.

Imajući u vidu da sam već platio sve obaveze iz presude, novčanu naknadu za klevetu, troškove suđenja sa zateznim kamatama, te novčanu kaznu od 1 000 KM, smatram da sam ovim javnim izvinjenjem ispunio sve obaveze iz presude i Zaključka, te tražim od Osnovnog suda, i sudije Mare Milidragović, da odustanu od izricanja novčane kazne u iznosu od 1 500 maraka.

Sud treba da ima u vidu da sam javna ličnost i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok je i tužičac i tražilac izvršenja Ljubo Vuković takođe političar i javna ličnost koja obavlja više funkcija, i da je stvarni cilj tužioca i Zahtjeva za izvršenje da se javno ponizim i diskreditujem. Prvo izvinjenje koje sam uputio Osnovnom sudu u Trebinju, po ocjeni sudije Mare Milidragović bilo je ironičnog sadržaja i nije prihvaćeno. Ovo izvinjenje nema ni trunku ironije, i smatram da ga Sud treba prihvatiti u potpunosti, i tako nakon 5 godina okončati besmisleni sudski spor.

 

Izvršilac izvrenja:

Nebojša Vukanović