palpal

Pojašnjenje Zage Grahovac

Na sjednici Narodne Skupštine 02.11.2023. diskutujući o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici napravila sam lapsus komentarišući diskusiju koleginice koja je govorila prije mene te sam rekla da sam iznenađena što čujem da „sigurna kuća u Bijeljini više ne postoji“. Radilo se o sigurnoj kući u Prijedoru a ne u Bijeljini te se ovom prilikom izvinjavam fondaciji “ Lara“ koje vodi sigurnu kuću u Bijeljini i njihovim korisnicima te njihovoj direktorici gospođi Radmili Žigić koja je tražila ispravku netačne informacije.

Nadam se da im ovim lapsusom nije pričinjena nikakva šteta jer mi to ni u kom slučaju nije bila namjera. Sigurnoj kući u Bijeljini želim mnogo uspjeha u daljem radu i još jednom se izvinjavam zbog lapsusa koji sam napravila u diskusiji.

 

S poštovanjem,

Zagorka Grahovac, poslanik u NSRS.