palpal

Pitanja i dokumenta za Mira Džakulu

Nije majka klela sina što se kockao nego što se vadio. Tako je i nemušti Demanti UIO BiH, bez ijednog pratećeg dokumenta i jasnog obrazloženja potrebe za izmještanjem terminala na Rači, najbolja potvrda štetnog i sumnjivog posla, zbog koga će država i UIO godišnje izgubiti 3,3 miliona maraka, koliko sada u budžet uplati terminal na Rači, a novac će otići u džepove privatnika i njihovih mentora političara.

Granični prelaz Rača, sa carinskim terminalom UIO BiH, urađen je po projektu Evropske unije i prije 13 godina u njegovu izgradnju uloženo je 14 000 000 maraka. Postavlja se logično pitanje zbog čega Džakuli i lokalnim čelnicima SNSD-a odjednom ne odgovara projekat i terminal, koji normalno funkcioniše godinama, pa sada žele da napuste svoj prostor i iznajme drugu lokaciju kod privatnika? Carinska ispostava i terminal na Rači fizički su odvojeni od graničnog prelaza, što je potpuno u skladu sa odredbama i uslovima Pravilnika o standardima i uslovima opremnjenosti, i ispunjava uslove za normalan rad i funkcionisanje, što su u više navrata potvrdile nadležne institucije. U poslednje dvije godine investirana su značajna sredstva kako bi se dodatno opremio i proširio terminal na Rači, popravljena je ograda, postavljen video-nadzor te napravljeno dodatnih 20 parking mjesta za velike šlepere, te još parking mjesta za druga vozila! Uvaženi direktor UIO BiH Miro Džakula treba da odgovori javnosti zbog čega je UIO BiH ulagala sredstva u proširenje i opremanje sopstvenog terminala, gradnju parkinga i otklanjanje nedostataka, pa zbog čega i čijih interesa sada želi da izmjesti svoj terminal na privatnu lokaciju i plaća zakup?

Da iza plana izmještanja terminala na Rači na privatno zemljiište stoje političari iz vlasti potvrđuje pitanje bivšeg poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslava Milovanovića od 22.6.2017. godine upućeno Savjetu ministara BiH, u kome se poslanik i bivši ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srpske pita da li je izvršnoj vlasti poznato da se carinski terminal na Rači nalazi prije graničnog prelaza Rača, i da je to jedinstven slučaj koji je moguć samo u Bosni i Hercegovini.

Milovanović je od Savjeta ministara BiH dobio odgovor u kome se kaže da je izgradnju graničnog prelaza i terminala finansirala Evropska unija, da je fizički odvojen robni od putničkog saobraćaja, da se provode sve propisane mjere carinskog nadzora i ne postoje nikakve smetnje za organizovanje rada carinske službe i primjenu carinskih propisa na Graničnom prelazu Rača! Zbog čega sada Džakula, suprotno odluci i mišljenju Savjeta ministara BiH, odjednom na svoju ruku donosi Odluku da carinski terminal ne zadovoljava potrebe, iako nadležni orgaiznajmiti tvrde drugačije, i da treba pored svog iznajmiti carinski terminal kod privatnika?

Gradnja auto-puta Doboj – Bijeljina – Beograd još nije počela, nije urađen izvođački projekat, ali se Miro Džakula na vrijeme sprema da dočeka novu trasu autoputa pa u svom smiješnom Demantiju kaže da terminal na Rači izmješta kako bi se olakšao carinjenje robe koja se prevozi autoputom. O tempora, o mores! Autoput se sigurno neće uraditi u narednih 5 godina, a za to vrijeme UIO BiH će izgubiti najmanje 15 miliona maraka, i uvaženi direktor Džakula bi trebao odgovoriti javnosti zbog čega povlači štetne poteze kojima državi nansoi milionsku štetu, i čijim se interesima rukovodio kada je raspisao javni poziv za iznajmljivanje novog terminala?

Direktor Miro Džakula takođe treba da odgovori na pitanje kojoj firmi i privatniku sada plaća 68 000 maraka godišnje za iznajmljivanje 4 dunuma livade za skladištenje oduzetih vozila, i i da li će isti privrednik sada imati najbolju ponudu? Da li je čudno da UIO BiH potpisuje milionske Ugovore, koji su štetni za državu, sa firmom i privrednikom koji su pravosnažno osuđeni za utaju poreza?

O nedostatku čistačica, i Džakulinim tragikomičnim pravdanjem da terminal sa Rače izmješta zbog loše higijene, pisaću u nastavku. Prije toga bilo bi dobro da Džakula kaže zašto je prerasporedio čistačice zaposlene na Rači na druga radna mjesta, da li je samo u RC Tuzla prebacio 4 radnika, i kako nema uslova za higijenu kada je samo jedan lot za higijenu u Regionalnom centru iznosi čak 300 000 maraka godišnje!? Puno je pitanja za čestitog direktora Džakulu, a nadam se da će žurno odgovori na neka koja sam mu sada postavio, prije nego što nastavim sa pisanjem o zloupotrebama i štetnim ugovorima, kojima će Džakula oštetiti državu za milione maraka!?

 

Nebojša Vukanović