palpal

Pismo upozorenja Jagode Lažetić kao reagovanje na smjene u Elektro-Doboju

Pismo koje je danas radnicima, Sindikatima i članovima Uprave Elektro-Doboja uputila Jagoda Lažetić, potvrdilo je moje ranije pisanje da Obren Petrović pokušava da smijeni direktora i Upravu ovog preduzeća kako bi na njihovo mjesto postavio svog zeta Miloša Bukejlovića, kao što je već postavio sina, pastorku, kumove na ključne pozicije u Doboju.

Jagoda Lažetić je iskusni inženjer koji je godinama radila na odgovornim pozicijama i dobro je upoznata sa funkcionisanjem sistema. U pismu ona govori o rezultatima rada Elektro-Doboja i poredi ih sa drugim distributivnim preduzećima i dijelovima elektro-energetskog sistema, iz kojih se vidi da ovo preduzeće ima najbolje rezultate i pokazatelj, pa je jasno da su razlozi za smjenu političke prirode i želja za dodatnim nelegalnim bogaćenjem moćnika.

Pismo upozorenja Jagode Lažetić prenosim u cjelosti.