palpal

Paradoksi okupiranog Doboja i nove zloupotrebe

Još uvijek nema nikakvog odgovora iz Vlade i ministra (ne)pravde Antona Kasipovića da li su odustali od namjere da nezakonito imenuju Danijela Jošića za vršioca dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda u Doboju, ali biće prilike i vremena da o ovom razgovaramo na redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske naredne sedmice. Dodik je bio na slavi kod raspopa Borisa Jerinića, što su ispratili mnogi režimski mediji, što je jedna u nizu sramnih zloupotreba vjere u političku promociju od strane populista i bivših komunista, kao što je sramno Nešićevo snimanje liturgije i posjete crkvi iz Drina, ali je pitanje da li je Dodik pitao Jerinića šta se to događa u Doboju, i zašto u vjetar baca preko 30 miliona za rušenje postojeće i gradnju nove zgrade Skupštine grada?

 

Da je Doboj pretvoren u geto u kome su građani pretvoreni u podanike drugog reda govori i Nacrt Budžeta Grada Doboja i Rebalans iz 2021. godine. Da je gradskim ocima i tirjanima bitnije usmjeriti novac naroda u firme gdje se isti može pronevjeriti (oprati) a ne gdje je on zaista potreban pokazaće sljedeće stavke:

* 0840 Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama uvećanje za 500.000 KM (nacrt 500.000 – rebalans 1.000.000).

* 0490 SRC Preslica azil za pse povećanje z 100.000 KM.

* 0490 Za Razvoj turizma uvećanje os 416.000 KM.

* 0412 Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uvećanje 440.000 KM.

* 0412 Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboja uvećanje za nevjerovatnih  735.000 KM.

* Povećanje granta nevladinim i sportskim organizacijama sa 800 000 na 1 100 000 maraka.

 

Postavlja se logično pitanje kakav je to način dati iz budžeta vjerskim zajednicama milion maraka, ako su one, pošteno govoreći, u dobrom položaju i gotovo da nema vjerskih službenika u stanju socijalne potrebe, naravno da i ne treba da bude, povećati grant nevladinim i sportskim organizacijama na 1,1 milion maraka. Nije li čudno propalom DIRK-u, koji je pretvoren u Bermudski trougao u kome nestale ogroman novac, u kome plate kasne mjesecima a doprinosi se ne plaćuju redovno godinama, da se budžet i izdvajanja iz budžeta povećavaju za 735 000 maraka, a smanjuju se davanja ugroženim kategorijama, što se vidi iz sljedećih stavki:

* 0490 Dom za starija lica po nacrtu 600.000 a po rebalansu 460.000 KM , što je smanjenje za 140.000 KM.

* 1012 Fondacija „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“, manje 70.000 KM u rebalansu!?

* 1012 Centar za dnevno zbrinjavanje djece smanjenje za 115.000 KM.

Po mojim informacijama iz Doboja zaposleni radnici, medicinari, kuvari, pedagozi, vaspitači i sve drugo osoblje u pomenute tri ustanove, čekaju platu iz 6 mjeseci 2021. i nisu im plaćeni doprinosi duže od dvije godine. Iz svega pomenutog možemo zaključiti da su gradonačelniku Jeriniću i Obrenu Petroviću važniji psi od staraca i djece, ali nije tako jer uprkos velikim novcima u Azilu za pse vlada anarhija.

Čudno je to kako je gradskim ocima bitnije dati platu podobnim koji „brinu“ o navodnom „razvoju grada“, razvoju imaginarnih „malih i srednjih preduzeća“ nego radnicima koji rade i noćne smjene brinuvši o starcima i djeci koji to svakako zaslužuju. Ovo je samo jedan od pokazatelja dokle smo to stigli kao društvo.

 

Nebojša Vukanović