palpal

Odgovor i nemušto pravdanje Stevandića

Prenosim u cjelosti odgovor Nenada Stevandića na moje pitanje zašto je sakrio Odluku Ustavnog suda Republike Srpske, ali kad sam pročitao nemušto pisanije koje je Stevandić u Kabinetu smišljao tri dana, sjetio sam se narodne poslovice da nije majka klela sina što se kockao već što se vadio. U nastavku Dopis koji sam dobio i koji prenosim u cjelosti..

Poštovani,

 

Šaljemo vam odgovor na Vaše postavljeno pitanje koje ste poslali mejlom 5.7.2024. godine.

Odgovor narodnom poslaniku gospodinu Nebojši Vukanoviću:

 

Na 13. posebnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2024. godine, Narodna skupština Republike Srpske je izglasala/usvojila Izborni zakon Republike Srpske, broj 02/1-021-450/24, te je saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske ovaj zakon dostavljen na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske je odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

U daljoj proceduri Vijeće naroda Republike Srpske, na sjednici održanoj 16. maja 2024. godine, nije postiglo saglasnost svih klubova povodom Izbornog zakona Republike Srpske te je Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda održala sjednicu 27. maja 2024. godine na kojoj, takođe, nije postignuta saglasnost pa je ovo pitanje prosljeđeno Ustavnom sudu Republike Srpske – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske da odluči da li je Izbornim zakonom Republike Srpske povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 25. juna 2024. godine, donijelo je Odluku, broj UV-3/24, kojom utvrđuje da Izbornim zakonom Republike Srpske nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Navedena odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 59/24 od 2. jula 2024. godine, koji se dostavlja Narodnoj skupštini u štampanom izdanju, koje je prema važećim propisima jedino zvanično. Štampano izdanje je dostavljeno u petak, 5. jula 2024. godine.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, u skladu sa članom 214. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dostavlja zakon predsjedniku Republike na proglašenje.

Na osnovu člana 80. stav 4. Ustava Republike Srpske predsjednik Republike u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja tj. završene zakonodavne procedure Ukazom proglašava zakon te isti šalje u „Službeni glasnik Republike Srpske“ na objavljivanje.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

S poštovanjem,

 

Služba Narodne skupštine Republike Srpske

 

 

Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Trg jasenovačkih žrtava 1

78 000 Banja Luka

Tel: 051/338-102

Faks: 051/301-050

E-mail: kabinet@narodnaskupstinars.net

 

The Cabinet of the President of the National Assembly of the Republic of Srpska

 

NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Trg jasenovačkih žrtava 1

78 000 Banja Luka

Phone+387 51 338-102

Fax: +387 51 301-050

E-mail: kabinet@narodnaskupstinars.net