palpal

Od prijateljstva do milionske prevare!

Prenosim u cjelosti Diane Jović Cvetinović iz Bijeljine, vlasnice kompanije „Krušik“, koja je jedna u nizu od žrtava prevare kontraverznog bijeljinskog advokata Miloša Stevanovića, bivšeg menadžera grada Bijeljine, advokata porodice Dodik, a od nedavno i savjetnika generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića.

   OD PRIJATELJSTVA DO MILIONSKE PREVARE

Dana 08.02.2010. godine dugogodišnje prijateljstvo Diane Jović Cvetinović i Miloša Stevanovića kuliminiralo je potpisivanjem Ugovora o pružanju advokatskih usluga između Advokatske kancelarije Stevanović, koja se nalazi u vlasništvu ,,advokata“ Vesne i Miloša Stevanovića (koji su u rodbinskom odnosu majka-sin) i kompanije „Krušik“ d.o.o., vlasništvo Diane Jović Cvetinović,. Oni su i  glavni akteri osmomjesečne sage kojoj se ne nazire rješenje, a pitanje je da li će pobijediti pravda.
Naime, u aprilu 2018. godine, gospođa Jović Cvetinović odlučila se na pokretanje novog biznisa, osnivanje nove kompanije pod nazivom „Shop & Go“ d.o.o., a sve to na način da joj njen dugogodišnji prijatelj i pravni zastupnik, advokat Stevanović izvrši pomenuto osnivanje, propraćeno preduslovom postavljenim od strane istog, da baš njegova kompanija za računovodstvo, „Standard Računovodstvene Usluge“ d.o.o. vodi knjige novoosnovanoj kompaniji, na šta Jović Cvetinović i pristaje, te 25.05.2018. godine biva potpisan Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga između „Shop &Go“ d.o.o. i „Standard Računovodstvenih Usluga“ d.o.o. .

Nakon tromjesečnog bavljenja biznisom vođenja kioska, Diana Jović Cvetinović krajem mjeseca septembra 2018. godine, radi prelaska u drugi biznis, odlučuje da preduzeće proda, te na taj način sebi obezbijedi sredstva za investicije. Podrazumijevalo se da će angažovati svog prijatelja i čovjeka od ,,povjerenja“, pravnog zastupnika advokata iloša Stevanovića, sa ponudom da joj nađe kupca za biznis i da svoje posredovanje naplati iznosom od 3 % od ukupne cijene prodaje firme „Shop & Go“ d.o.o., na šta Stevanović i pristaje. Nakon kraćeg vremena, za svega nekoliko dana, Jović Cvetinović od Stevanovića zaprima telefonski poziv kojim joj saopštava da je on taj koji je zainteresovan da bude kupac njene firme, te da ne prihvata odbijanje, a što potvrđuje poslavši joj takozvano Pismo namjere, označeno kao ,,Poslovna tajna“, putem elektronske pošte. U pomenutom Pismu namjere, Stevanović iskazuje namjeru akvizicije firme koja se nalazi u vlasništvu Jović Cvetinović, kao i njene uslove, čime nedvosmisleno stavlja do znanja da predlaže isplatu cijene u iznosu od 1.000 000, 00 KM na ime akvizicije, kao i iznosa od 300.000,00 KM na ime iznosa dugovanja koje firma „Shop & Go“ ima prema MF Banci, kao i izrazit zahtjev da vlasnica firme istu ne smije nuditi trećim licima na prodaju do trenutka potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Nakon preuzimanja ponude, a  koja biva prihvatljiva prvenstveno sa poslovnog, a zatim i prijateljskog aspekta, Jović Cvetinović istu prihvata, nakon čega Stevanović lično sačinjava Ugovor o kupoprodaji firme, a koji dotadašnja vlasnica, ponukana višegodišnjim povjerenjem, ne pročitavši i potpisuje. Ugovorom biva definisano da isplata prve polovine ugovorene cijene bude izvršena automatski po potpisivanju Ugovora o kupoprodaji (što je Stevanović i ispoštovao, izvršivši uplatu iznosa od 500.000,00 KM dana 11.10.2018. godine), a uplata druge polovine ugovorene cijene u iznosu od takođe 500.000,00 KM u roku od 20 dana od dana potpisivanja pomenutog ugovora. Međutim, do isplate druge polovine dugovanja, u iznosu od 500.000,00 KM ne dolazi, iz razloga što Stevanović zbog želje za nastavkom održavanja privida sebe u očima okoline kao bogatog i uspješnog biznismena, odlučuje da novac koji je pozajmio za kupovinu firme koja se nalazi u vlasništvu Jović Cvetinović, ipak preusmjeri u ulaganje u skupocjenu nekretninu na prostorima elitnog odmarališta u Porto Montenegru, čime Jovićevoj ostaje dužan iznos od 500.000,00 KM.

Dana 29.10.2018. godine, da bi prikrio svoje, gore navedene malverzacije, Miloš Stevanović, tj. „Standard Group“ d.o.o. čiji je on vlasnik, Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, podnosi tužbu protiv Diane Jović Cvetinović, sa zahtjevom da postupajući sud odredi privremenu mjeru kojom će zabraniti provođenje notarskog ugovora u privrednim registrima, tj. zabraniti da on bude upisan kao vlasnik firme „Shop & Go“ d.o.o., a sve to obrazlažući navodima, naravno bez propratnih dokaza, da nije poznavao sve detalje o poslovanju firme. Implicira se postavljanje pitanja: ,,Koja individua zdravog razuma bi mogla povjerovati u navođenje nepoznavanja detalja poslovanja firme od strane advokata koji je sam sačinio Ugovor o kupoprodaji iste, kao i koji je vlasnik računovodstvene firme koja je vodila knjige istoj?“ Nameće se samo jedan odgovor: ,,Presmiješno ponižavanje ljudske inteligencije“.

U periodu od kraja oktobra do dana današnjeg, sa akcentom na mjesece novembar i decembar 2018. godine, Stevanović zavlači Jovićevu davavši joj lažna obećanja da će je isplatiti u roku koji je konstantno naznačen ,,kroz nekoliko dana“, dok u javnosti daje izjave da on nije nikada upravljao firmom, iako de facto vodi istu preko direktora postavljenog od strane njega, o čemu svjedoči faktura od dana 26.10.2018. godine, kojom se iznos od 8.400,00 KM isplaćuje sa računa firme „Shop & Go“ d.o.o. na račun Advokata Miloša Stevanovića za navodno pružanje nepostojećih advokatskih usluga, pod potpisom novog direktora i pečatom firme, a sve to radi pribavljanja lične materijalne koristi.

 

Za sve to vrijeme ne dozvolivši bilo kome da upravlja firmom, dnevne pazare ne polaže na račun, nego sebi u džep, prodavavši neisplaćeni lager robe koju je Jovićeva isfinansirala u iznosu od spornih 500.000,00 KM, a čime je direktno oštetio i državu iz razloga što dobit firme nije položio na račun, čime je izbjegao obavezu plaćanja poreza državi (PDV i porez na dobit). Zar je to ponašanje shodno tituli bivšeg gradskog menadžera Grada Bijeljine, koja se zaklinje u patriotizam i zaštitu javnog interesa?

Jović Cvetinović, podrazumijevano, u zakonski ostavljenom roku podnosi odgovor na tužbu, kao i što ustaje sa protivtužbom, što u ovom slučaju i ne biva tretirano kao nešto relevantno iz razloga što predmet vrijednosti spora 1.000 000,00 KM, igrom slučajnosti biva presigniran od regularno dođeljenog postupajućeg sudije Draženka Lugonje, baš prijateljici advokata Miloša Stevanovića, predsednici Okružnog privrednog suda u Bijeljini, sudiji Božani Gužvić, koja ni do dana današnjeg, nakon 7 mjeseci nije zakazala pripremno ročište po istom, čime jasno krši načelo o efikasnom postupanju sudova. Suvišno je pominjati da je usvojila prijedlog upisivanja sudske mjere zabrane koju je njen prijatelj predložio, a koji nije bio propraćen nijednim dokaznim sredstvom, niti je bilo valjano obrazložen, što je naravno Viši privredni sud u Banjaluci, postupajući po uloženoj Žalbi Jović Cvetinović preinačio na način da je odbio Stevanovićev prijedlog, a sve to iz prostog razloga, što Stevanović očigledno nema baš tako jaka „prijateljstva“ i u Višem privrednom sudu u Banjaluci. O „prijateljstvu“ na relaciji Gužvić-Stevanović svjedoče print skrin e-mail-a u kom Stevanović navodi da je Božana „njegov čovjek“, te da će sve njemu potrebno da „ubrza“ .

Zar nije došlo krajnje vrijeme, da se makar ovako očiglednoj prevari poznatog prevaranta kao što je gospodin Miloš Stevanović, a koja je minorna u odnosu na ostale počinjene od strane istog, čije je dokazivanje već u toku i na dobrom putu, stane na kraj?
Neka objelodavanje ove prevare bude uvertira za sve naredne koje će u kratkom vremenskom periodu na ovom portalu biti objavljene i razjašnjene, kao i apel i upozorenje za sve ostale već ili tek prevarene ljude. Vrijeme je da se konačno sruši mit o nepostojećoj veličini koju gospodin Stevanović pokušava već godinama da o sebi izgradi.

 

Diana Jović Cvetinović