palpal

O Ranki Mišić i lažnim sindikalcima

Demaskiranje lažnih sindikalaca i Ranke Mišić koju plaća Vlada tako što ju je postavili za člana Upravnog odbora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja,pa je svakom jasno zašto se ucjenjena ne bori za prava radnika……