palpal

NOVA AFERA: Kako je Višković falsifikovao dokumenta i zloupotrijebio položaj da dobije zvanje vanrednog profesora?

Ranije sam pisao, u vrijeme pandemije korona virusa, kako je Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju namjestio premijeru Viškoviću da bude član Komisije a imao je koronu, pa je preko Skajpa učestvovao u odbrani rada kako bi zadovoljio uslove da postane vanredni profesor na Saobraćajnom fakultetu, a sada je na pomolu novi skandal. Dobio sam pismo u kome se do detalja rasknukavaju zloupotrebe na koji je način Radovan Višković postao vanredni profesor lažiranjem dokumenta i radova, a tekst sa prilozima prenosim u cjelosti. Zbog ovog skandala, u uređenoj zemlji, premijer bi morao odmah podnijeti ostavku a Vlada pasti i izgubiti povjerenje poslanika i naroda.

Poštovana profesorice Trivić i gospodine Vukanoviću,

 

Pišem Vam da vas obavjestim da se desio još jedan skandal u našem visokom obrazovanju, ali i u vrhu vlasti. Najkraće rečeno, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je nezakonito izabrao premijera Radovana Viškovića, u zvanje vanrednog profesora 2020. godine! Višković nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje, jer nakon izbora u zvanje docenta NIJE objavio pet naučnih radova , koliko je obavezno da se objavi po Zakonu o visokom obrazovanju, nego samo četiri (ako je i toliko).

Komisija koja je predložila da se Viškovića izabere u zvanje u svom izvještaju je navela NETAČNE podatke o njegovim naučnim radovima ( da, dobro ste pročitali). Znam da to već znate, ali da ipak napočetku navedem uslove za izbor u zvanje:

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 , 26/19); ovaj zakon više ne važi ali je izbor u zvanje tad bio izvršen po tom zakonu.

Član 77. stav (1) tačka d):

– za vanrednog profesora može biti biran kandidat koji:

1) ima proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta,

2) ima najmanje PET naučnih radova iz oblasti za koju se bira, objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom nakon izbora u zvanje docenta,

3) ima objavljenu knjigu (naučnu knjigu, monografiju ili univerzitetski udžbenik) ili patent, odnosno originalni metod u odgovarajućoj naučnoj oblasti, priznat kao zaštićena intelektualna svojina, nakon izbora u zvanje docenta i

4) je bio član komisije za odbranu magistarskog ili doktorskog rada, ili ima mentorstvo kandidata za stepen drugog ciklusa.

U izvještaji je komisija napisala da je poslije poslednjeg izbora Višković objavio: 3 rada u naučnim časopisima i 4 rada u zbornicima. Međutim ta tri rada u časopisima, NISU objavljena. Da, dobro ste pročitali, nisu. Cijeli izvještaj je postavljen na sajtu Saobraćajnog fakulteta:

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Transportno inženjerstvo, kandidat Radovan Višković

(Šaljem vam i u prilogu, za slučaj ako bude obrisan sa sajta)

Što se tiče radova pojedinačno, na 5. i 6. strani izvještaja, navedeno je da je Višković 2020. god. objavio 2 rada u časopisu „Economy and Market Communication Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije“ (broj časopisa X/II, iz decembra 2020. god.).

 

Prvi rad je: „Reorganizacija poslovanja logističkih preduzeća od javnog interesa Republike Srpske uz primjenu principa savremenog menadžmenta“, Drugi rad je: „Primjena principa poslovne logistike u funkciji razvoja logističkih sistema“. Međutim, u tom broju tog časopisa NEMA nijednog njegovog rada!

Za svaki slučaj sam proverio i prethodna dva broja (broj IX/II iz decembra 2019. god i broj X/I, iz juna 2020. god) kao i naredni broj (XI/I iz jun 2021. god.). Ali nema ih ni tamo. Sve se lako može provjeriti u elekronskom izdanju časopisa

http://www.emc-review.com/

Za svaki slučaj sam još i na netu tražio naslove radova, i našao sam ih, u knjizi apstrakata sa nekog naučnog skupa EDASOL , novembar 2020. godine. Ali samo apsrtakte, bez radova, tako da se ne računaju. Evo link da vidite:

http://www.edasol-au.com/

Ni treći naučni rad koji je komisija pominje u izvještaju (7, strana) takođe nije objavljen. Naslov: „Analiza primjene, primjena digitalnih rješenja u logistici i uticaj na poslovanje logističkih operatera u jugoistočnoj Evropi“.

Časopis: LOGOS Mostar, br. 4/2020.

Ovdje ne samo da nema rada ,nego taj časopis nije uopšte ni izašao te godine! Izašao je broj 3 u 2018. i broj 4 u 2021. god. (Ni u tim brojevima nema njegovog rada, čisto da znate. Ovdje imate elektronski časopis, sve je lako za provjeriti:

https://www.logos-centar.com/Knjiznica

Kad se oduzmu ova tri rada gore pomenuta, ostaju samo ČETIRI objavljena rada iz zbornika radova (ako je vjerovati komisiji). Nisam uspio proveriti da li su ti radovi stvarno objavljeni (nisam našao na netu, možda da vi probate ako znate nekog ko čita te zbornike), ali to nije ni tako bitno , jer za izbor treba PET radova.

Znači, čak i da je premijer ispunio sve ostale uslove po članu 77. zakona o visokom obrazovanju, NIJE mogao biti izabran u više zvanje bez petog naučnog rada. (Sumnjivo je i da je on pisao tri knjige tj. udžbenika koje je navodno objavio 2020. godine. Mogao je umjesto jedne knjige napisati jedan rad u časopisu.. Valjda se od silnog pisanja zanio pa je zaboravio… )

Šalu na stranu. Ono što je više nego očigledno je da u ovo nezakonito djelo uključeno više lica – od premijera Viškovića, koji je naveo netačne podatke u prijavi na konkurs, preko Komisije (sastavljene od tri univerzitetska profesora) koja je onda navela netačne podatke u izvještaju, sve do Senata koji je na kraju procedure usvojio takav izvještaj i dodelio mu visoko profesorsko zvanje.

Najčudnije je u svemu što je komisija morala znati da radovi nisu objavljeni jer ti radovi NE POSTOJE. Koje radove je „kandidat“ uopšte predao uz prijavu glavno je pitanje? Naravno, izuzev ako izvještaj nije pisao neko četvrti a profesori se samo potpisali i tako sebi ugled srozali… Ovo sve upućuje na krivično djelo falslifikovanja službene dokumentacije (izvještaja), kao i na zloupotrebu položaja i vršenje pritisaka na Komisiju i Senat (od strane premijera). Međutim, očigledno je da i bez dokaza za gornja krivična djela, premijer je počinio krivično djelo prevare (član 230 Krivičnog zakonika) i krivično djelo davanje lažnog iskaza (član 335) jer je naveo NETAČNE podatke u prijavi na zvanični raspisani konkurs!

Odlučio sam da prvo pošaljem ova saznanja vama, jer kao prvo cjenim vaš politički angažman, a za profesoricu Trivić smatram da je kao profesor kompetentna da ovo najbolje procjeni. Molim vas proverite sve još jednom prije objave, ja sam sve proverio ali vi slobodno proverite još jednom prije nego izađete u javnost s tim.

 

P. S. Ako ne želite da izađete sa ovim u javnost, ja vam ne zamjeram. Ako možete da me samo obavjestite šta ste i kako odlučili, pa da vidim kome da dalje prosledim. Na kraju će svakako ići prijava u prosvjetnu inspekciju po pitanju oduzimanja zvanja premijeru, ali bez pritiska od strane javnosti inspekcija neće ništa poduzeti, kao što to i inače biva.