palpal

Nenad Grković oštro polemisao sa Delegacijom Prištine na Samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope u Skoplju

Sjednica Samita za saradnju jugoistočne Evrope  SEEPC koja se ove godine održava u Skoplju sa ciljem saradnja i poboljšanja međukomšijskih odnosa između članica SEEPC, nije prošla u pomirljivom tonu, prije svega zbog tendeciozno podnesenih amandmana od strane Prištine, zbog Kosova*, u cilju provokacije Srbije i Beograda. Kao član delegacije Parlamentarne skupštine BiH morao sam odreagovati i ukazati na neprincipijelno ponašanje Prištine s obzirom da je bilo očigledno da članovi Prištinske delegacije nisu došli sa ciljem da doprinesu procesu pomirenja i stabilnosti, već da unesu podjele i svađu među članicama konferencije.

Zbog svega navedenog, obratio sam se prisutnima i ukazao na neprincipijelne poteze i nekorektno ponašanje delegacije iz Prištine. Iako sam na sastanak u Skoplje došao istim automobilom sa kolegama iz Federacije, poslije amandmana koje je Priština iznjela, nisam siguran da ćemo se istim autom vratiti.

Ova moja konstatacija je privukla najvise pažnje, jer je jednostavno objasnila u kakvu nas je situaciju dovela Priština predloženim amandmanima, jer umjesto da tražimo zajednicke dodirne tačke ili probleme koje možemo u zajedničkom interesu riješiti, zbog pomenutih amandmana na Deklaraciju koja se usvajala na sastanku u Skoplju, nismo imali prilike govoriti o zajedničkim problemima članica ove Komisije, na koje smo mogli ukazati i ponuditi rješenja, a takvih problema koji otežavaju život stanovnicima zemalja jugoistočne Evrope ima i previše.

Podsjećam, Kosovo* je primljeno u ovu organizaciju 2014. godine, uz odobrenje Republike Srbije, ali bez prejudiciranja statusa i u skladu sa Briselskim sporazumom o regionalnom predstavljanju i dogovoru.

 

Nenad Grković