palpal

Milan Nikčević o podršci naroda i izolovanosti Liste za pravdu i red

Prenosim u cjelosti novu kolumnu Milana Nikčevića, koji se osvrnuo na režimska spinovanja javnosti i aktuelnu situaciju na političkoj sceni Republike Srpske..

O podmukloj tezi da su Vukan i „Lista za pravdu i red“ usamljeni

Ima jedna narodna mudrost koja kaže da kakav ti gost u kuću dođe takve ti glase iz kuće nosi. Mnogo je toga, dakle, u namjeri. A namjera je u slučaju Nebojše Vukanovća i „Liste za pravdu red“ očigledna, zlonamjerna i podmukla. Potrebno je, tako, na sve načine formirati mišljenje u javnosti kako je eto Vukan ostao usamljen. Hajde onda da se „poigramo“ za pomenutom tezom, postavimo neka pitanja i kroz njih damo određene odgovore.

Da li je istina da su se političke elite ili po narodnoj oni koji su „zajahali“ Srpsku i sve njene institucije, postale odvojene od sopstvenog naroda? Da li je istina da te takozvane elite žive neuporedivo bolje od sopstvenog naroda o kome kao brinu? Ako je to tako da li je onda tačno da baš kroz Vukana odozdo iz dubine duše narod progovara o svim nepravdama koje gledamo i trpimo svaki bogovetni dan? Da li je srž problema baš u tome što Vukan pripada narodu a ne otuđenim „ elitama“ i njihovim mutljavinama na svim poljima na kojima djeluju i koje takvim svojim djelovanjem sve pa i Srpsku obesmišljavaju?

Ako je, a jeste to tako, onda je Vukan usamljen i udaljen od onih koji su nas „zajahali“ tačno onoliko koliko je od tih istih udaljen narod! Vodi li nas to onda ka zaključku da su kao u pjesmi Vukan i narod na istoj strani a da su u suštini usamljeni oni koji su se udaljili od naroda? I da li se ti isti upravo zbog toga plaše baš Vukana i proturaju navedene podmukle teze? Vođeni instiktom političkih životinja ti i takvi „narodni predstavnici“ znaju odakle im najveća opasnost prijeti – od sopstvenog naroda! Dobrog, sluđenog, osiromašenog, izdatog, raseljenog i izvaranog naroda koji progovara kroz Vukana.

A narod… Duboko vjerujem da je došlo pet do dvanaest i da će narod da se trgne. Jer onaj koji je narod potcjenjivao uvijek se na kraju prevario. I nemojte dobri ljudi neprestano tražiti „dlaku u jajetu“ jednom čovjeku, koji je svih ovih godina na Vašoj strani! Okrenite se oko sebe i još jednom pogledajte da li je stanje u Republici Srpskoj dobro. Jesu li svi oni koji su sve što su imali ugradili u njene temelje zaslužili da se Srpska ovako opustoši i strmoglavi? Da li su nove generacije koje se u njoj žive i rađaju zaslužile da se unaprijed predamo korumpiranom i mafijaškom sistemu? Ili smo svi mi zaslužili da živimo onako kako su se bezbrojne srpske generacije nadale da će im potomci živjeti – slobodno, noramalno i u korak sa svijetom. Ispravan odgovor na sva ova pitanja moramo dati u oktobru. Radi sebe, radi predaka, radi potomaka radi Republike Srpske!

A onima koji kombinuju, kombinuju i samo kombinuju sa svim i svakim isključivo radi ličnih interesa, sitnih i krupnih, kažite da to još malo mogu da rade i da im je posao uzaludan jer se nešto u vazduhu odavno osjeća i jer se usov pokrenula. Sve pare ovog svijeta neće je zaustaviti. I gledam ih samo kako su nervozni, kako već letaju , prave paktove, kupuju i varaju kao što su naučli. A u Listi za pravdu i red – mir. Jer sve je rečeno i sve je jasno. I sve se vidjelo i vidi. Vukanova borba je putokaz a na oktobarskoj raskrsnici narod će poći tamo kuda taj putokaz pokazuje! A onda slijede istinske promjene. DO KONAČNE POBJEDE!

 

Milan Nikčević