palpal

Mali akcionari HET-a ogorčeni namjerama vlasti

Prenosim u cjelosti Saopštenje malih akcionara Hidroelektrana na Trebišnjici koji su ogorčeni namjerama vlasti da izvrši prodaju akcija i tihu privatizaciju HET-a na štetu malih akcionara. Pročitajte šta o svemu kažu mali akcionari HET-a, uz podsjećanje da će se 21-og janura u Trebinju održati protesti protiv privatizacije HET-a i Elektroprivrede Republike Srpske.

 

Saopštenje malih akcionara HET-a

 

Glavni smisao najavljena dokapitalizacije „ZP Hidroelektrane na Trebišnjci a.d. Trebinje“ (dalje HET) je zločin – otimanje od malih akcionara i davanje nekim velikim da zarade!

Dokapitalizacije HET-a po 13 puta manjoj cijeni od realne je prevara i velika pljačka malih akcionara!

Prikupljanje potrebnih sredstava za završetak gradnje HE Dabar je samo maska i floskula za pljačku malih akcionara. Pa „Matično preduzeće ERS Holding“ je izjavio da pare već imaju!
Po Zakonu o privrednim društvima „Matično preduzeće ERS Holding“ ne smije imati prihode od djelatnosti (samo upravlja zavisnim preduzećima) a prihode ima samo od dividendi zavisnih preduzeća, a njih nema! Pa je upitno sa kojim srestvima će izvršiti dokapitalizaciju.

Kada je stvarni cilj sakupiti sredstva na berzi onda se to puno ranije i glasno najavi, objavi prospekt i pozovu se investitori. Sramotno je da još nije objavljen prospekt druge emisije akcija. Sakupljanje kapitala na berzi se ne radi u tišini i kriomice! Tko hoće nešto da proda taj to ne skriva osim ako postoje skrivene i opake namere kao ovdje.

 

Najavljenom dokapitalizacijom „otima se 46,5 % vrijednosti akcija malih akcionara HET-a (vrijednih 2,38 KM/akciji) da bi se „nekom velikom“ omogućila kupnja akcija po bagatelnoj cijeni (0,29 KM/akciji).
Taj „neko veliki“ bi poslije dokapitalizacije imao udio od 10,6 % HET-a (koji će sa „HE Dabar“ vrijediti 2 milijarde KM!). Pa bi tih 10,6% HET-a vrijedilo 212 mil. KM. Zarada 8,4 puta! Uložiš 25 mili. KM i dobiješ gratis još 187. mili. KM.

Imovina HET-a je 1.049.783.927 KM a investicija u „HE Dabar“ je 611.000.00 KM što je 58,2 % imovine HET-a. Prema Zakonu o privrednim društvima čl. 435. radi se o raspolaganju imovine velike vrijednosti (investicija veća od 30 % imovine) i HET je po zakonu nesaglasnim akcionarima morao i mora ponuditi otkup akcija ali nije već nas hoće opljačkati Šta reći nego zločin!

Stvarna trenutna i realna vrijednost jedna akcije HET-a (sa 20 % izgrađenom „HE Dabar“) je 3,8 KM a oni idu u dokapatilalizaciju sa cijenom 0,29 KM (13 puta manjom od stvarne vrijednosti).

I onda nas još nakon toliko prevara cinično i beskrupulozno pozivaju da učestvujemo u dokapitalizaciji!

Zašto mali akcionari neće učestvovati u dokapitalizaciji objasnili su u članku: https://www.capital.ba/najavljena-dokapitalizacija-het-a-je-pljacka-malih-akcionara.

Dokapitalizaciju treba uraditi po nekoj korektnoj cijeni da niko ne bude zakinut i ne smije se nikome pogodovati, a ovdje se „nekom“ pogoduje, za sada ne znamo kome ali u „Matičnom preduzeće“ znaju kome!

Slijedi obrazloženje za one koji žele više detalja (i brojeva)

Najavljenom odlukom o dokapitalizaciji (21.01.2021.god.) na skupštini akcionara „ZP Hidroelektrane na Trebišnjci a.d. Trebinje“ (dalje HET) otima se 46,5 % vrijednosti akcija malih akcionara HET-a da bi se „nekom“ omogućilo kupnja 20 % akcija nove emisije akcija za 25.230.000 KM ( 20% od 435.000.000 = 87.000.000 akcija x 0,29 KM/akciji = 25.230.000 KM ).

Taj „neko“ bi poslije dokapitalizacije imao udio od 10,6 % u HET-a (87.000.000 / 820.164.196 = 0,106) koji će nakon realizacije već započete i ugovorene izgradnje „HE Dabar“ vrijediti 2 milijarde KM. A tih 10,6 % HET-a vrijediti će 212 mil. KM. Zarada 8,4 puta! Uložiš 25 mil. KM i dobiješ gratis još 326 mil. KM (370 mil. – 44 mil.=326 mil.)

Imovina HET-a je 1.049.783.927 KM a investicija u „HE Dabar“ je 611.000.00 KM što je 58,2 % imovine HET-a. Prema Zakonu o privrednim društvima čl. 435. (stavak1, točka đ – prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog društva) radi se o raspolaganju imovine velike vrijednosti (investicija veća od 30 % imovine) i HET je prema Zakonu nesaglasnim akcionarima sa investicijom „HE Dabar“ morao ponuditi otkup akcija ali nije već nas hoće opljačkati Šta reći nego zločin!

Radi boljeg razumijevanja procijene vrijednosti HET-a u ovoj maloj analizi su i uporedni podaci za „HES Gornja Drina“:

HET: snaga 472,6 (313,6 MW + u izgradnji 159 MW), ~ vrijednost 2.000 mil. KM,
jedan MW vrijedi 4,23 mil. KM / MW
HE Trebinje I 180 MW + HE Trebinje II 7,6 MW + HE Dubrovnik 126 MW + HE Dabar 159 MW = 472,6 MW

„HES Gornja Drina“: snaga 202 MW, investicija 1016 mil. KM (520 mil. €),
jedan MW vrijedi 5,03 mil. KM / MW
HE Buk Bjela 114,5 MW + HE Foča 44,15 + HE Paunci 43,21 MW= 201,86 MW

Polazni osnov ove vrijednosne procjene HET-a: 1 MW u HET-u je 16% jeftiniji od 1 MW u „HES Gornja Drina“ (4,23 / 5,03 = 0,84 -> 16%)!

Slijedi izračun stvarne trenutne i realne vrijednost jedna akcije HET-a:
Trenutna snaga HET-a -> 313,6 MW x 4,23 mil. KM / MW = 1.327.000.000 KM
Trenutno izgrađeno 20 % HE Dabar -> 159 MW x 4,23 mil. KM / MW x 0,2 = 134.000.000 KM

Ukupno: HET trenutno + 20% HE Dabar (20% izgrađena) = 1.327.000.000 + 134.000.000 = 1.460.000.000 KM

Broj akcija HET-a sada 385.164.196 pa kad se podijeli realna vrijednost HET-a jedna akcija vrijedi 3,8 KM (1.460.000.000 KM / 385.164.196 akcija) šta je 13 puta više od 0,29 KM njihovog iznosa u dokapitalizaciji.