palpal

Kriminal u Šumskom gazdinstvu u Kneževu

Tekst koji sam dobio od zabrinutih radnika Šumskog gazdinstva „Čemernica“ iz Kneževa koji prenosim u cjelosti bez bilo kakvih izmjena.

ORGANIZOVANI KRIMINAL U Šumskom gazdinstvu  „ČEMERNICA“, KNEŽEVO

U Šumskom gazdinstvu „ Čemernica“ u toku je organizovana krađa šume, od strane onih čije posao da je čuvaju. Dana 18.10.2021. godine, policija i Republički šumarski inspektor, započeli su sa vršenjem uviđaja šumske krađe velikih razmjera. Prethodno su inspektori UKP MUP RS, oduzeli 5 vreća dokumentacije u cilju rješavanja ovog zločina.
Prethodno je komisija iz gazdinstva izvršila pregled navedenog područja. I ako je predsjednik komisije bio tehnički direktor, koji je jedan od najodgovornijih, za navedeno stanje, nisu mogli prikriti tragove ovog zločina.

Iz navedenog zapisnika vidi se da je izvršena sječa 466 nedoznačenih stabala, čija je drvna masa otuđena.
Međutim, sve ovo nije dovoljno organizovanoj krupi lopova, pa istovremeno još više kradu, prilikom primanja učinka kod sjekača, tako što prilikom mjerenja, smanje prečnik trupca, a razlika između stvarne i primljene ( upisane) mase pripada njima. Da njihov bezobrazluk nema granica, govori i podatak da trupac od 8M dužine, prime pod 4M. Za cijenu siječe i izvoza, ukradenih trupaca, oštećeni su radnici koji rade na ovim mukotrpnim poslovima a za ukupnu masu oštećeno je preduzeće.
Da bi se sagledalo pravo stanje, potrebno je iskontrolisati kompletnu masu trupca prve i druge klase.


Da je sav ovaj kriminal pod pokroviteljstvom rukovodstva preduzeća, govori i činjenica da se istovremeno, vrši krađa na isti način i u šumskom odjelu 170/1, naravno na istom reviru Cvrcka. Iste lopuže, na isti način, kradu na veliko i u ovom odjelu. Kradu i na prečniku i na dužini trupca, oko 10 %. Kompletnu analizu u oba odjela, izvršit ćemo ovih dana i sve javno publikovati.
Prema procjeni upućenih, u toku ove godine ukradeno je oko 1500 kubika trupca prve klase. Prema Pravilniku o odšteti, osnovica se množi sa koeficijentom 5 tako da je pričinjena matrijalna šteta oko milion maraka, dok je šteta na šumi neprocjenjiva.


Direktor ŠG. „Čemernica“, Radić Njegoš, kao kadar SNSD-a postavljen je za vršioca dužnosti, na prijedlog Načelnika Kneževa, Borojević Gorana, koji je takođe, na tu funkciju došao iz Čemernice, gdje je bio šef revira Cvrcka, a sa istog radnog mjesta unaprijeđen je i direktor Radić. Očigledno je revir Cvrcka zlatna koka za napredovanje u službi, kao što je više nego očigledno da su sva navedena dešavanja pod kontrolom Načelnika Borojevića, pod čijom je kontrolom čak i divljač u šumi.
Revir Cvrcka obuhvata najveće i najkvalitetnije komplekse šume četinara, na ovom području, ali pored ovolikog broja, različitih štetočina, neće još dugo izdržati.


Zbog unosnog posla u šumama četinara, zapostavljeni su radovi u lišićarima, zbog čega u Kneževu nema drva za ogrev, što je trenutno gorući problem na ovom području, jer je grejna sezona u veliko počela.
Rezultat ovakvog rada je ,do sada, rekordan gubitak koji iznosi oko 400.000 km.
Na odgovornost još uvijek niko nije pozvan, a hoće li ostaje da se vidi.