palpal

Koridor života

Operacija „Koridor“ izvedena u ljeto 1992. godine pred Vidovdan, najvažnija je i najuspješnija operacija Vojske Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Specijalne policije i jedinicama Vojske Republike Srpske Krajine iz Bajine, Korduna, Zapadne Slavonije, Luke i Sjeverne Dalmacije. Operacija je izvedena časno i vojnički bez ijedne mrlje, razbjene su jedinice Hrvatske vojske, koja je ranije, u proljeće 1992. godine, prešla rijeku Savu i izvršila agresiju, te Armije BiH i HVO.

Tri taktičke grupe, jedinice Prvog krajiškog i Istočno-bosanskog koršusa, pod komandom generala Talića i Simića, odradile su najzahtjevnije dijelove operacije. Prelomni momenat je bilo zauzimanje Cera, zloglasnog ustaškog uporišta iz Drugog svjetskog rata, potom Dervente, Modriče i povezivanje snaga iz Semberije i Krajine, uspostavljanje koridora koji je značio opstanak Krajine koja je bila odsječena od Srbije, a smrt 12 beba u Banjaluci, koje nisu imale kiseonik, pokazala je koliko je operacija bila neophodna.

U borbama je učestvovalo skoro 50 000 vojnika, a važnu ulogu odigrao je elitni Odred Vukova sa Vučjaka, pod komandom slavnog komandanta Veljka Milankovića, koji je poginuo kod Krašića u odbrani Republike Srpske e Krajine i agresiji Hrvatske vojske, operaciji „Maslenica“, februara 1993. godine. Vukovi sa Vučjaka bili su elitni interventni odred u sastavu Prvog krajiškog korpusa, bili su sastavljeni uglavnom od dobrovoljaca iz okoline Prnjavora, a prošli su specijalnu obuku u selu Golubić kod Knina u ljeto 1991. godine.

Konačan završetak operacije bio je u oktobru 1992. godine kada je oslobođen Bosanski Brod, a Hrvatska vojska protjerana nazad preko granice i rijeke Save, čime je cijela Posavina bila očišćena.

Republika Srpska je opstala upravo zahvaljujući operaciji „Koridor“ koja je izvedena beprijekorno bez ijednog razćtnog zločina, i slava svim herojima koji su pali u borbi za Otadžbinu. U operaciji „Koridor“ poginulo je više od 400, a ranjeno skoro 2000 boraca, dok su Hrvatska vojska, kojom je komandovao Petar Stipetić, HVO i Armija BiH imali više od 1000 poginulih boraca.

 

Nebojša Vukanović