palpal

Kako je Hrvatska vojska 1995. planirala da zauzme Trebinje