palpal

Istjerivanje na čistinu

Novi duel sa Tamindžijom po stanja u elektro-energetskom sektoru i istjerivanje iz rupa na čistinu ..