palpal

Islandski model slijediti kako bismo se oslobodili dužničkog ropstva

Jedini način da izađemo iz dužničkog ropstva, oslobodimo se lanaca, okova i kredita koje nam nameću i ostavljaju unutrašnji okupatori, bahati i neodgovorni izdajnici svog naroda i sluge Mafije je da slijedimo model Islanda – pohapsimo korumpirane političare i bankare, koji su sklopili štetne Ugovore, te nakon toga raskinemo i proglasimo ništavnim sve kredite i ugovore koji su nastali kao plod špekulacija, korupcije i malverzacija.

Nema razloga za preveliku brigu, jer za sve postoji rješenje, a jedino se trebaju plašiti i strahovati oni koji su sluge i marionete u rukama moćnika, koji sklapaju i potpisuju pod pritiskom Uzurpatora štetne Ugovore, pokušavaju zadužiti i uništiti najmanje nekoliko narednih generacija.

Detaljnije u video prilogu – kako se to Island oslobodio dugova i ropstva, i kratko podsjećanje šta su to u prošlosti radili korumpirani srpski političari i vođe poput Čedomira Miljatovića i kralja Milana Obrenovića…