palpal

I Sindikalna organizacija Elektroprivrede RS protiv Luke

Poslije Sindikalne organizacije Rudnika i termoelektrane Gacko, i Sindikalna organizacija Elektroprivrede Republike Srpske odgovorila je Upravi EPRS i direktoru Luki Petroviću i odbacila kao neprihvatljive predložene mjere i smanjenje plata. Pritisak na radnike je veliki, većina ne želi da pristane na reket i odbila je da potpiše „dobrovoljno“ odricanja od plate, mnogi se pravdajući visokim ratama kredita, nakon čega Uprava traži da potpišu aneks da će se odreći dijela plate ako se uvede moratorijum i odlaganje plaćanje rate kredita, ali je većina radnika i to odbila.

Saopštenje Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, koje je potpisao predsjednik Zoran Mićanović prenosim u cjelosti.

“Poštovani,

Danas smo razočarani i pomalo ljuti, ali razmišljamo danas je prvi April, možda se neko malo šali.
Nikako nam ne može biti jasno da vi svog partnera sindikat, a posebno ljude iz distribucija i proizvodnje, posmatrate kao maloumne. Pitamo vas gospodo imate li uopšte osjećaj za realnost.
Zloupotrebljavate situaciju na način da stavljate van snage važeće zakone i sami donosite nova pravila. Kršite zakonom utvrđena prava radnika. Donosite nezakonite mjere smanjivanja plata radnicima.
Znamo da ne poznajete procese, posebno u rudnicima, termoelektranama i distribucijama, i onda su ovakve mjere za vas normalne, a za nas su nesprovodive.
Mi radimo, proizvodimo, distribuiramo, naplatimo, vi prodate nas proizvod, onda mi od vas tražimo da nam date naše pare, a vi velki igrate se sa nama. Ovaj odnos ćemo morati vrlo brzo mijenjati.
Sada je nama najpotrebnija pomoć, logično bi bilo da tu pomoć tražimo od naše mame MH ERS‐a, a naša mama opet rukicu stavlja u džepove svoje đece. Mama, nije korektno! Šaljete nam dopise koji su u suprotnosti sa odlukama državnih organa RS. Vašim dopisima izazivate strah i paniku među radnicima. Svi zvaničnici RS su rekli nema smanjivanja plata i prava radnika.

Pitamo se ko je vama dao pravo da urušavate prava radnika, za koga radite i da li mislite da vi možete da ugrozite egzistenciju vaših zaposlenih. Nećemo vam dozvoliti da kršite zakone, Kolektivni ugovor i važeće pravilnike.

Niko ne može natjerati radnika da se odrekne plate. Radnik sam, bez pritiska, odlučuje da li će i u kom iznosu solidarno učestvovati u finansiranju Fonda.
Svi rukovodioci koji imaju prijeteći, naredbodavni i ucjenjivački odnos prema radniku, naći će se na listi koju će sindikat javno da objavi sa njihovim imenima, i biće pokrenuta tužba. Pred predstojeće lokalne izbore njima ćemo se posebno baviti.

1. Pitamo vas ko nas je doveo u ovu situaciju? Vi ili radnici?
Ako želite da vam pobrojimo vaše tzv. razvojne projekte koji nikad nisu realizovani, gđe su gomile novca potrošene. Upitajte vaše predhodnike. Nije sad vrijeme da vam pišemo jer vi to dobro znate.
Sindikat je upozoravao da se treba domaćinski raditi.
3. Da bi bilo koje preduzeće izdalo garanciju na ovaj vaš prijedlog prvo vi morate garantovati da ćete pratiti ZP, jer ste sve centralizovali i zavisnim preduzećima dajete na kasčicu. Zanemarili ste proizvođace koji obezbeđuju 64% električne enrgije u sistemu.
5. Tražimo od uprava zavisnih preduzeća da vam ne daju saglasnost na ovu mjeru dok ne dostavite prijedloge aneksa ugovora o međusobnim ekonomskim odnosima, jer nakon što smo obavijestili radnike kakve im mjere spremate oni više izražavaju zabrinutost za svoju golu egzistenciju.
9. Nabavka HTZ‐e opreme mora da bude na vrijeme i svi radnici u svakom trenutku moraju da imaju priliku da je zaduže u skladu sa propisima.
19. Ovakvom formulacijom kršite postojeće akte, od ZOR i KU i mimo istih uvodite neko novo radno vrijeme i konstatujete da ćete lažirati broj sati. Otkud vam to parvo? Stav je jasan da vam neće biti dozvoljeno kršenje postojećih akata, a ako ih neko prekrši poručujemo vam da ćemo podnjeti tužbe, a javnost još danas obavještavamo na šta ste spremni. A spremni ste da onim radnicima od kojih zavisi funkcionisanje sistema, proizvodnja i distribucija električne energije, tim istim radnicima hoćete da zavučete ruku u džep umanjenjem njihovih primanja umjesto da izanalizirate mogućnosti kako da ih nagradite. Do prije par dana pričali ste da deficitarna zanimanja treba nagraditi.
20. Ovu tačku vašeg dopisa možemo komentarisati samo kao elementarno nepoznavanje KU i Pravilnika koji su potpisali u svim ZP na osnovu ovog člana KU. Ako vi nemate validna dokumenta, mi vam se stavljamo na raspolaganje da vam dostavimo i razjasnimo.
21. Ova odredba može da stoji, ali u smislu da ostaje obaveza isplate jer je definisana pravnim aktom.
22. Ova formulacija ne može da stoji već mora da glasi kao obaveza isplate u toku kalendarske godine i to dinamikom kada koje preduzeće dođe u situaciju da isplatu regresa može obezbijediti u cijelosti.
24. Ponuđeno rješenje nema uporište u bilo kom aktu i za sobom povlači zakonsku odgovornost. Ponovo vas obavještavamo da postoje tačno definisane procedure kako se neko može angažovati na prekovremeni rad. Ovakav vaš prijedlog je usmjeren direktno protiv proizvodnje, distributivnih radnika koji su neophodni za procesa rada i neshvatljivo je da se zalažete da kaznite one radnike koji svojim radom u današnjoj situaciji rizikuju svoje živote i živote svojih porodica.
27. Bilo koji osnov osim osnova dobrovoljnosti je apsolutno neprihvatljiv i ukoliko se bude nametalo rješenje radićemo protiv toga. Mi smo vam predložili da jednokratno uplatimo sa računa sindikata iz naših članarina i da to bude naš doprinos.

S poštovanjem,

ZA ODBOR SINDIKATA ERS‐a
Zoran Mićanović, s.r. ….