palpal

Hoće li direktorica RTRS-a ispuniti obavezu i obećanje ili testirati puls naroda?

Poslije velikog narodnog skupa na Trgu Krajine u Banjaluci, na kome se jasno vidio puls naroda i šta građani misle o diskriminaciji, nezakonitom pokušaju gušenja BN televizije i konkurencije od strane režima i RTRS-a, stvari su se počele pomjerati sa mrtve tačke. Direktorica RTRS-a poslala je 19. 10. 2021. godine Dopis BN televiziji u kome se, između ostalog, navodi da menadžment najgledanije televizije u Republici Srpskoj treba da uputi Zahtjev Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, zatraži dobijanje Dozvole za ulazak u Multipleks A i emitovanje signala sa Kozare, i ukoliko dobiju pozitivan odgovor da se obrate tehničkoj službi RTRS-u i biće im omogućeno emitovanje digitalnog signala sa Kozare, kao i drugih predajnika u Republici Srpskoj.

BN televizija se odmah 19. 10. 2021. godine obratila RAK-u BiH, i od direktora Draška Milinovića brzo dobila odgovor i Rješenje od 20. 10. 2021.  kojim se daje saglasnost da BNTV može izvršiti digitalno zemaljsko emitovanje u Multipleksu A, digitalnom području Kozara, te da je BNTV u obavezi da svoj signal dostavi u formatu i na mjestu koje zajednički dogovoru sa RTRS-om.

Prema tome, ovakvim Rješenjem RAK-a BiH ispunjeni su svi formalno-pravni uslovi da se ponovo omogući emitovanje signala BN televizije sa predajnika Kozara, sada u digitalnom formatu. Ostaje da se vidi da li će direktorica RTRS Dijana Milanović postupiti u skladu sa zakonom, svojim obećanjem i Dopisom od 19. 10. 2021. godine i nakon Rješenja RAK-a odmah omogućiti ulazak BNTV u Multipleks A i emitovanje digitalnog signala sa Kozare, ili će i dalje pokušati da prolongira ispunjenje svojih zakonskih obaveza, i tako ponovo testira puls naroda.

 

Ne vjerujem da bi bilo kome od novinara i radnika RTRS-a bilo prijatno da se narod okuplja ispred sjedišta zarobljenog Javnog servisa Republike Srpske, kako bi rukovodstvo na taj način ispunilo svoje obaveze pod pritiskom, i da je mnogo bolje za sve da se problem riješi prosto, da direktorica radi svoj posao po zakonu i stavi potpise na nekoliko dokumenata, jer je RTRS dužan da komercijalnim televizijama omogući korišćenje opreme po komercijalnim uslovima, jer je opremu i kupio narod plaćajući poreze, pretplatu, taksu i obaveze kojima se puni budžet.

  Na direktorici Milenković je da izabere za koju je opciju, treba reagovati brzo jer vrijeme i strpljenje naroda polako ističe, a moja dobronamjerna sugestija je da se koliko danas, ili najkasnije u toku ove sedmice, problem riješi da svi budu zadovoljni, i da svaka televizija može da normalno radi, funkcioniše, emituje program i signal a nek gledaoci i narod odluči koga će da gleda.

 

Nebojša Vukanović