palpal

Građani ogorčeni zbog urbicida u centru Banjaluke

Sinoć sam, na poziv Banjalučana i stanara ulice Aleja Svetog Save, došao do gradilišta budućeg oblakodera u centru grada od 13 spratova, koja se gradi na mjestu Kina Kozara, koji je nažalost porušen.

Investitor zgrade je sin Čeda Savić, grobara Zavoda za izgradnju Banjaluka, koji je uništio ZIBL, i vjerovatno tako došao do kapitala za investicije i gradnju objekata, a za koga se u javnosti govorilo da je povezan sa ubistvom Milenka Vukelića, radnika ZIBL-a koji je ubijen 2007. godine kada mu je pod vozilo podmetnuta eksplozivna naprava.

Građani su, sa pravom, ogorčeni na gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je prije 2 godine, uoči lokalnih izbora, tvrdio da neće dozvoliti gradnju zgrade da bi promijenio mišljenje i izdao dozvolu, čime je razočara građane, ali i mene jer se nismo borili da bi bili servis krupnog kapitala.

   Detaljnije u video prilogu ..

Pročitajte i pismo građana koji su me pozvali o kratkoj istoriji dešavanja sa zgradom „Sinema pauer“ koja treba da se gradi u centru Banjaluke, na mjestu bivšeg Kina Kozara..

Poštovani Vukane,

 

ispod je detaljan tekst u kojem sumiramo probleme koje imamo sa Gradom u pogledu gradnje na lokaciji starog kina Kozara. Suština je u sljedećem:

 

1. Prije donošenja Odluke Skupštine Grada BL kojom je usvojen Regulacioni plan za našu lokaciju, bio je javnosti dostavljen nacrt regulacionog plana. Stanari su uložili primjedbe i Grad je dao odgovor da će konačni gabariti (vertikalni i horizontalni gabariti biti predmet konkursa. Međutim u tekst Odluke koja je usvojena taj uslov konkursa nije uvršten. Građani su slagani i izigrani, jer je konkurs poslužio kao sredstvo da se narod smiri, a da se ispod radara provuče Odluka bez konkursa!

2. Stanarima se ne dozvoljava da kao stranke učestvuju upravnom postupku za izdavanje građevinske dozvole! Građani su uspjeli da prvobitno ponište rješenje o građevinskoj dozvoli – Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je poništilo rješenje. Međutim, Grad je donio identično rješenje po drugi put i sada ga Ministarstvo potvrdi. Kako je to moguće!? Prilažemo i fotografije sa skupa u nedjelju, tada je bilo oko 100 ljudi.

 

 

 

Srdačno i hvala Vam!

 

 

 

————–

 

 

 

Pišemo vam zbog slučaja gradnje na lokaciji starog kina Kozara u ime stanara koji žive u ulicama Aleja Svetog Save i Sime Šolaje. Riječ je o 7 zajednica etažnih vlasnika (ZEV). Stanari ovog naselja od 2018. godine vode borbu i bune se protiv megalomanske gradnje od 13 spratova na pomenutoj lokaciji i otvaranja dvosmjerne saobraćajnice koja će stvoriti saobraćajni kolaps. Nadamo se da ćete biti zainteresovani za ovaj slučaj, a o kojem su mediji već pisali. Ovdje odmah moramo da demantujemo ranije natpise da je postignut dogovor sa stanarima iz ovog naselja. Dogovora između stanara, Grada i investitora nema!

Ovdje ćemo pokušati da sumiramo problem i pravne postupke koje stanari vodeo. U prilogu ovog mejla dostavljamo nekoliko dokumenata, a kako bi mogli da se upoznate sa činjenicama. Mada, vjerujemo da ste djelimično već upoznati. Za sada imamo pravne postupke na dva „fronta“: 1) Ustavni sud Rrepublike Srpske i 2) upravni postupak/spor povodom izdavanja građevinske dozvole.

1. Smatramo da je Odluka Skupštine Grada BL kojom je usvojen Regulacioni plan za našu lokaciju neustavna, ali i nezakonita. Obrazloženje je dato u Inicijativi za ocjenu ustavnosti iz 2022. godine koja je zavedena pod brojem 16/22 (priložena ovom mejlu). Dva su dokumenta vezana za ovaj postupak: Inicijativa i Zahtjev USRS (priloženo). Srž problema je u tome da su stanari pisanim putem dobili odgovor Nosioca nacrta regulacionog plana (Grada BL i preduzeća IG) da će se provesti konkurs kojim će biti utvrđeni konačni gabariti zgrade. Riječ je o 2018. godini i tada je nacrtom Regulacionog plana bilo predloženo rješenje sa 6 spratova. Na to rješenje stanari su uložili primjedbe. Na sve primjedbe stigao je identičan odgovor – da će se provesti konkurs kojim će biti utvrđeni konačni gabariti zgrade. Međutim, to nije učinjeno u Odluci kojom je usvojen Reg. plan!!! U Odluci samo stoji koeficijent izgrađenosti od 4,2 i to je sve. Konkurs se ne pominje. Građani su obmanuti i svjesno slagani od strane Grada. Povrijeđena je procedura propisana Zakonom o uređenju prostora i građenju, a kako je objašnjeno u Inicijativi. Ako je Grad već bio odustastao o konkursa, onda zakon nalaže da se ponovi javni uvid na prijedlog regulacionog plana, sa mogućnošću da građani opet daju svoje komentare i sugestije. To nije učinjeno. Na taj način su građani umireni i anestezirani, a konkurs je izbačen iz teksta Odluke.

 

 

 

2. Smatramo da je rješenje o građevinskoj dozvoli nezakonito, prije svega jer se ne poštuju pravila o upravnom postupku, a posebno o stranačkoj legitimaciji. Unutar ovog dijela imamo dvije vrste spora, a da bi ih shvatili potrebno je imati u vidu fizičku podjelu parcela. Naime, parcela na kojoj treba da se gradi neposredno graniči samo sa dvije parcele. Jedna od njih jeste Sime Šolaje 5, gdje se stanari bune javno i vode pravnu borbu (unatoč pritiscima na njih). To je tačka a. ispod. Tačka b. se tiče legitimacije ostalih ZEVova i stanara koji žive u stanovima na parcelama koje ne graniče direktno sa spornom parcelom. Međutim, riječ je o udaljenosti od svega nekoliko metara između parcela na kojima žive stanari i sporne parcele gdje treba da se gradi. Između je javni parking (Grad je vlasnik) ili je ulica (opet javno dobro). Potpuno je nelogično da stanari nemaju pravo da učestvuju kao stranke u postupku samo zato što ne graniče neposredno, već su, eto, udaljeni nekoliko metara. Taj uslov „neposredne graničnosti“ nigdje nije propisan, čak je i Zakon o uređenju prostora i građenju na strani stanara (vidjećete u žalbama koje prilažemo – za stranačku legitimaciju bitna je ne samo susjednost parcela već i susjednost objekata).

 

a. Grad smatra da je predsjednik ZEV-a ovlašten da zastupa interese stanara, iako se stanari eksplicitno protive tome. Zato je Grad poziv za javnu raspravu o zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole dostavio samo predsjedniku ZEV-a u Sime Šolaje br. 5 (koja je nešto prije toga razriješena te dužnosti). Ta predsjednica nije obavijestila stanare o javnoj raspravi. Otišla je samovoljno i rekla da se ne protivi gradnji. Međutim, građani su se pobunili kada su saznali za njen postupak i žalili su se na rješenje. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao drugostepeni organ, je poništilo rješenje i naložilo Gradu da omogući stanarima da direktno učestvuju u postupku i budu lično pozvani! No, Grad je opet donio identično rješenje i umetnuo jedan pasus u kojem kaže da ima mnogo stanara u tom ulazu i da ne bi mogli sve da ih pozovu i da zato idu preko predsednika ZEV-a u smislu da zastupa interese stanara. Brojnost potencijalnih stranaka u upravnom postupku nikada, ali nikada, nije bio pravno relevantan za (one)mogućavanje da se učestvuje u postupku! Sad dolazimo do nevjerovatne stvari (nije potrebno biti pravnik da se shvati nerazumnost) – Ministarstvo sada potvrđuje provstepeno rješenje. Dakle, za identičnu situaciju Ministarstvo je prvo ukinulo rješenje, a potom ga potvrdilo. Kako!?

 

b. Ostali ZEV-ovi/stanari – Grad smatra da ostali ZEVovi i stanari nisu neposredni susjedi, pa nemaju stranačku legitimaciju za učešće u upravnom postupku. Ministarstvo je ZEV-ove odbilo, iako je u jednom od ranijih dopisa reklo da ZEV može da u upravnom postupku o građevinskoj dozvoli štiti svoja i prava stanara. Dakle, stavovi Ministarstva su kontradiktorni. U postupku Sime Šolaje 5, Ministarstvo kao relevantan subekt i stranku u upravnom postupku vidi ZEV, a ne stanare/vlasnike, a drugim postupcima ZEV ne smatra kao strankom u postupku! Dodatno, ostalim stanarima se ne da pravo da učestvuju u postupku jer nisu neposredni susjedi sa parcelom na kojoj se gradi! Ovaj uslov (neposredne susjednosti) nije propisan ni jednim propisom! To je izmišljeni konkstrukt Grada BL!

 

 

 

3. Za izgradnju zgrade na spornoj lokaciji, potrebno je da se „probije“ ulica Sime Šolaje na Aleju Svetog Save (kod Moj Market trgovine; između Narodnog pozorišta RS i kružnog toka kod Osnovnog suda). Tada će se veći broj stabala posjeći i više neće biti „aleja“. Dalje, sporno je i što se plašimo da će tokom gradnje zgrada u Aleja Svetog Save 22 biti oštećena jer je građena cca 1930ih godina. Temelji nisu modernog formata. Tokom iznošenja šuta koji je stvoren rušenjem kina Kozara pukla je cijev u dvorištu te zgrade, jer su kamioni prolazili pored zgrade.

 

Na tom istom mjestu je planirana dvosmjerna saobraćajnica! Zamislite samo šta će biti kada se tone i tone materijala tokom nekoliko godina koliko je potrebno za gradnju budu prevozile tik uz tu zgradu (cca 3 metra će ulica biti udaljena od prozora). O saobraćajnom kolapsu da ne govorimo – već sada imamo „čepove“ između NPRS i Osnovnog suda. Jedini cilj te ulice jeste da se omogući izgradnja zgrade. Čak su u razgovoru sa stanarima, predstavnici Grada u jednom momentu rekli da se može ulica zatvoriti nakon što izgradi zgrada. Dakle, ulica služi samo investitoru za izgradnju zgrade! Napominjemo da zakonski propisi govore da Grad ima ovlaštenje, odnosno mogućnost da zaključi ugovor o pristupnoj saobraćajnici sa investitorom. Grad nema obavezu da zaključi takav ugovor (čl. 78 Zakona o uređenju prostora i građenju), iako nas gradski oci uporno uvjeravaju u suprotno! Stoga, ako Grad odluči da zaključi ugovor sa investitorom da investitor izgradi ulicu to znači da je Grad na njega prenio svoja javna ovlaštenja i da smatra da postoji javni interes da se izgradi ta saobraćajnica. Kakav javni interes može tu da postoji!? Nažalost, Grad je još 2021. godine zaključio taj ugovor, a da građanima nije uopšte to pomenuo tokom razgovora koje su imali!

 

Dodatna nezakonitost u radu Grada se ogleda u tome što je investitoru, aktom koji se zove “saglasnost” dato odobrenje za privremeni gradilišni priključak. Član 13 stav 2 Pravilnika o načinu priključivanja na javni put (na koji se Grad poziva) jasno ukazuje da se donosi rješenje kao upravni akt, a ne “saglasnost”. Saglasnost kao akt ne postoji u propisima!

 

Ističemo da je Grad izdao rješenje kojim se omogućava investitoru da privremeno zauzme javne površine počev od. 04.07. do 01.09. ove godine. Na ovo rješenje su se stanari žalili. To znači da uskoro kreće sječe stabala i žive ograde, iako smo nedavno imali negodovanje građana zbog sječe stabala u šetališnoj zoni od Palate Predsjednika do NPRS! U petak, 01.07. su pokušali da sjeku živu ogradu i spajaju dvije ulice, ali us građani to spriječili. Bez odluke po žabama nije dopuštena početi sa izvršenjem akta! Inspekcija je izlazila i na lice mjesta i sječa je odložena do „daljnjeg“. U telefonskom razgovoru, republička inspekcija je potvrdila naše navode i argumente.

 

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da postoji interes javnosti da zna da ogroman broj stanara u užem dijelu centra grada vodi borbu protiv nerazumne gradnje i protiv nezakonitih radnji vlasti. Na djelu je dehumanizacija Banjaluke. Grad se odmiče od koncepta čovjeka i humanih potreba stanovnika, a na prvo mjesto stavlja profit određnih grupacija. Grad ne vodi računa o javnom interesu. Dodatno, pravna borba stanara pokazuje kako birokratski aparat djeluje pokušavajući na svaki mogući način da obeshrabri i odbije borbu građana za sopstvena prava. Zato mediji poput vas treba da izvještavaju o ovome problemu.

 

 

 

Hvala na pažnji i stojimo na raspolaganju za sva moguća pitanja.