palpal

EKSKLUZIVNO – prenos nadležnosti preko verifikacija medicinskih uređaja, nova pljačka vijeka i posao za Prvu familiju!

Priprema se nova velika pljačka i izvlačenje novca iz zdravstvenog sistema Republike Srpske za „Infinity grupu “, Prointer i Prvu familiju Srpske preko osmišljenog posla „verifikacije medicinskih uređaja„!? Kako mi javljaju iz urušenog zdravstva Srpske, veliki broj rukovodioca zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj su već duže vrijeme izloženi nevjerovatnim pritiscima i prijetnjama od laboratorije „NormaLab“ iz Banja Luke, kćerka firme „Infinity“, za potrebnom verifikacijom, tj. kolokvijalno rečeno „baždarenjem“ određenih medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja koji se koriste u zdravstvu.

Zvanični vlasnik „NormaLab“ laboratorije je Branka Ilišević, koja je ujedno i član UO za koorporativne poslove u „Infinity“ grupe, te je i šef kancelarije predsjednika UO  „Infinity“ grupe, čiji je dio i čuvena kompanija Prointer. To sve govori, ko stoji iza te laboratorije. Zaista, „NormaLab“ je neopravdano izostavljena sa onog spiska od 65. kompanija koje su povezane sa Prvom familijom, te potpuno zaslužuje da zauzme poziciju 66.

 

 

Takođe, gospođa Branka Ilišević kada završi sve obaveze u „Infinity“ i „NormaLab“ bavi se i raznim drugim poslovima od unapređenja vašeg poslovanja do nekretnina jer je (su)vlasnik u firmama „Diligence“ i „Arhi Real Estate“, obe sa sjedištem u Banja Luci, na adresi Ulica srpska br 99!

Problem sa kojim se pomenuta laboratorija susretala u realizaciji verifikacije medicinskih uređaja jeste nedostatak propisa koji bi joj omogućili verifikaciju istih, jer navedeni uređaji u zdravstvu nisu do prije par dana bili dio zakonske metrologije, tačnije do objave u „Službenom Glasniku RS“ Broj 98 od 08.11.2023. godine, zato što to nisu mjerila, što u prevodu znači nisu bili obuhvaćeni propisima i definisani da se moraju verifikovati tj. baždariti, kao što su npr. vage, vodomjeri, elektro brojila, aparati za točenje goriva i slično.

Iako se iz dopisa „NormaLab“ od 14.07.2023. upućenog svim zdravstvenim ustanovama može vidjeti da oni obmanjuju iste i pišu da su ti uređaji već zakonska metrologija. Moguće je da su branioci srpskih interesa mislili na zakonsku metrologiju tj. propise/pravilnike za medicinske uređaje koji su doneseni od Instituta za metrologiju BiH još 2014. godine, dakle od „državne“ mrske institucije, kada su predstavnici iz Republike Srpske nezakonito izostavljeni u tom odlučivanju i donošenju Pravilnika, a vjerovatno sa namjerom, jer drugačije ne bi ni bili donešeni, ali to u ovome slučaju (ni)je bio „srpski interes“.


Za donošenje neophodnih propisa vezanih za medicinske uređaje pobrinuli su se ministar (ne)privrede i (Prointer)preduzetništva Vojin Mitrović i vršilsc dužnosti direktora Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju (Zavod je u okviru ministarstva privrede) gospođa Nataša Žugić, koja je dovedena iz Vlade i jednog ministarstva da to odradi nakon smjene direktora Sime Babića, kadra Ujedinjene Srpske koji se opirao kriminalu pa je munjevito uklonjen da ne smeta nakon medijske hajke ATV-a, koji je u, gle čuda, u vlasništvu „Infiniti grupe“!

Inače je poslušna drugarica Žugić  poznata i po funkciji u Nadzornom odboru preduzeća Gas-Res, koja je nedavno ekspresno razrješila v.d. direktora Momčila Antonića, posle disidentskog tvita i podrške Lazaru Prodanoviću načelniku opštine Bratunac, na govor o kriminalu i kriminalcima u vladajućoj stranci SNSD.


Pomenuti gospodin Mitrović, dok je bio ministar komunikacija i transporta BiH, osim što kuluči radnike poznat je i po donošenju ili pokušaju donošenja Pravilnika i Propisa koji imaju za cilj podizanje preduzetništva i kapitala određenih firmi, a na uštrb ili štetu običnog naroda, jer se mnogi još sjećaju sage oko Pravilnika o registraciji vozila BiH gdje ministar naumio da prilikom registracije vozila vlasnici istih, budu primorani ugraditi takozvane RFID (Radio-frequency identification) stikere sa čipom i antenom na motornim vozilima putem kojih vozači mogu biti praćeni i to za potrebe trećih lica koja bi bila izabrana na tenderu, a što je u suprotnosti sa zakonom.

Možemo jednom jer poznavaocima mafijaškog nakaradnog sistema nema potrebe da tri puta pogađamo koja bi firma radila te stikere, koji bi svako vozilo koštali najmanje 10 maraka ili više, pa puta milion vozila, malo li je 10 + miliona KM godišnje? Donošenje novog spornog Pravilnika od prvog dana izazvalo je ogromno negodovanje javnosti i čim je ministar otišao, Pravilnik je ekspresno ukinut, na opšte zadovoljstvo u oba entiteta.
Međutim, ta neuzvraćena ljubav u Sarajevu, nije sputala ministra da opet započne avanturu sa sarajevskim propisima, pa je tako uz njegovu saglasnost, preko Zavoda za metrologiju Republike Srpske i drugarice Žugić preuzeo propise i pravilnike vezano za medicinske uređaje sa nivoa BiH i uvrstio ih u propise u Republici Srpskoj.

Zaista nevjerovatno, dok se veliki vođa bori za nezavisnost Republike Srpske, njegovi ministri i direktori rade na unitarizaciji države i prenosu nadležnosti, ali to nije bitno, važno je „Braniti nezavisnu Srpsku“, za javnost.

Pravilnik o vrstama mjerila za koje je obavezna verifikacija/baždarenje je objavljen u „Službenom Glasniku Republike Srpske“ Broj 98 od 08.11.2023. godine, sa dodavanjem novih 10 mjerila u zdravstvu i objavom pravilnika vezanih za iste; Anesteziološke mašine, defibrilatori, dijalizni aparati, EKG uređaji, infuzomati, perfuzori, inkubatori, pacijent monitori, respiratori i terapeutski ultrazvučni uređaji.

Institut za metrologiju/mjeriteljstvo BiH je iste objavio u Službenom glasniku Broj 75/14, dakle 2014. godine i oni su sada kao takvi uvršteni u propise u Republici Srpskoj, dakle ovo je klasičan primjer unitarizacije i prenosa nadležnosti. Ali kad su novci, milioni i pljačka naroda u pitanju dolazimo do ključne stvari, šta je poenta svega i zašto se sve to radi?

Sa stupanjem na snagu novih Pravilnika u Republici Srpskoj vezanih za medicinske uređaje, sve zdravstvene ustanove, kako privatne, tako i državne, biće u obavezi da svake godine verifikuju/baždare 10 gore navedenih uređaja.
S obzirom na to, da u Republici Srpskoj, postoje 54 Doma zdravlja, 13 Bolnica, 7 zdravstvenih Zavoda i Instituta, neznani broj laboratorija, ambulanata i privatnih zdravstvenih ustanova koji svi zajedno posjeduju na desetine hiljada gore navedenih medicinskih uređaja, a cijena verifikacije po jednom medicinskom uređaju biće otprilike u rasponu od oko 150 KM za defibrilatore do 450 KM za anesteziološke mašine, uz to idu i troškovi rada, onda prostom računicom dolazimo do milionskih iznosa koji će biti naplaćeni/izvučeni svake godine iz uništenog zdravstva u Republici Srpskoj.


Iako još niko nije ovlašćen da radi verifikaciju/baždarenje navedenih medicinskih uređaja jer su nedavno tek doneseni potrebni pravilnici i propisi za iste, svi u zdravstvu već znaju da će to da radi „Infinity“/Prointer porodica, odnosno povezana kćerka firma, laboratorija „NormaLab“ na čelu sa Brankom Ilišević, jer već duže vremena šalje Dopise i prijeti rukovodiocima zdravstvenih ustanova da to mora da se raditi.

Takva prilika za „otimanjem“ ogromnih budžetskih i privatnih sredstava, kontinuirano svake godine, pod sloganom „Branimo Srpsku“ ne smije biti nipošto propuštena!


Očekuje se u narednom periodu da laboratorija „NormaLab“, dobije ovlašćenje od Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, odnosno od gospođe v.d. direktora Nataše Žugić, da može u ime Zavoda da krene u „harač“ po ranjenom zdravstvu u Republici Srpskoj, koje je ionako već u beskonačnom minusu i dugovima. Dovoljno je samo reći da zdravstveni radnici nemaju ovjerene zdravstvene knjižice zbog kolapsa i dugova, a kamoli šta drugo, no međutim za Prvu familiju mora da se izvuče još nekoliko desetina miliona maraka. Kako su došle informacije iz Ministarstva privrede i preduzetništva, osim pomenutog ovlašćenja, čeka se još Odluka Vlade Republike Srpske o visini i načinu plaćanja naknada za verifikaciju mjerila, koja će po svemu sudeći biti tarifno u rangu sa Uredbom Instituta za mjeriteljstvo/metrologiju o visini i načinu plaćanja usluga za verifikaciju (objavljena u Službenom glasniku BiH broj 71 od 13.10.2023. strana 109-112), ali ako ne i više i igra može početi.


Ovo su trenutne, nove uvećane cijene Instituta za metrologiju/mjeriteljstvo BiH, koje donijela takođe, kadar SNSD Milica Ristović Krstić, direktor Instituta za mjeriteljstvo/metrologiju, a nema sumnje da će naši veliki Srbi i to prepisati od institucija sa BiH nivoa, kako bi što više novca izvukli iz pokojnog zdravsta u Republici Srpskoj. Mlađana drugarica Milica ranije je bila u diplomatiji, na partijskom zadatku ambasadora BiH u Grčkoj.

Takođe, kako rekoše rukovodioci zdravstvenih ustanova, prvobitno su bili zbunjeni sa tom pričom o verifikaciji medicinskih uređaja jer sve prošle godine to nije moralo da se radi, iako su postojali propisi na nivou BiH od 2014. godine, da je to neophodno i bili su povremeno izloženi pritiscima od laboratorije „Verlab“ koja je vršila verifikaciju medicinskih uređaja u federaciji BiH, ali samo u bošnjačkom dijelu, jer Hrvati nikada nisu prihvatili takvu podvalu od strane bošnjaka i vlasnika „Verlaba“ Almira Badnjevića, ali istrajali su u tome zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Zavodom koji nije dozvoljavao prenos nadležnosti i izvlačenja para iz Republike Srpske, te su bili izričiti da to i nisu mjerila i nema potrebe za baždarenjem.


Međutim, kad su shvatili ko stoji iza laboratorije „NormaLab“, sve je postalo mnogo, mnogo jasnije.
Apropo priče o Hrvatima i verifikaciji medicinskih uređaja, na ovome linku može se detaljno pročitati, zašto mudri Hrvati i bolnica u Mostaru nisu nikada i neće verifikovati medicinske uređaje.

Click to access Problematika-uvo%C4%91enja-medicinskih-ure%C4%91aja-sa-funkcijom-mjerenja-u-zakonsko-mjeriteljstvo-BiH-PV.pdf

Iako je puno informacija, složenih stvari, cilj i modus operandi su jasni, bahato ispumpati što više novca od običnih ljudi u zdravstvu i naravno iz državnog budžeta na račun Prve familije. Ovdje ima toliko pitanja o kojima bi se moglo pisati ali neka logična pitanja na koje bi prozvamu i nadležnih trebali da odgovore, prije nego što odgovaraju istražiocima nakon što protiv svih podnesem Krivičnu prijavim, bi bila zašto bi se uopšte radila verifikacija medicinskih uređaja, jer je upitno da li su to uopšte mjerila i zašto baš samo tih 10 uređaja, (valjda zato što je to bilo najlakše prepisati sa BiH nivoa) od hiljada uređaja u zdravstvu koji se koriste? Zašto to ne radi Zavod, bez naknade ili „ORAO“ iz Bijeljine sa više od 250  zaposlenih koji je faktički dio Zavoda ili radi za Zavod, a ne drugarica Branka koja ima vjerovatno više funkcija nego zaposlenih?

Zašto to ne rade tehničke službe u zdravstvenim ustanovama, takođe bez naknade, zašto su cijene o verifikaciji abnormalno visoke, kako neko može „baždariti“ i otvarati uređaje koji su pod garancijom? Zbog čega se izdvajaju enormni iznosi za održavanje tih istih uređaja, zbog čega dolaze ovlašćeni serviseri da održavaju ispravnost navedenih uređaja, kako je UKC Banja Luka još u februaru 2023. godine znao da će se vršiti verifikacija medicinskih uređaja po novim propisima i izdvojio 350.000 KM za ovu javnu nabavku?

Pitanja je beskonačno, ali odgovor je samo jedan –  zato što Prva porodica i Infiniti gripa mora dodatno ispumpati nekako novac iz Republike Srpske!

 

Nebojša Vukanović