palpal

Dosije Miro Džakula – prevare na Rači

U sklopu kampanje ukazivanja na kriminal u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, protiv pogubne namjere korumpiranih moćnika i kupovine zgrade Grand trade od Mileta Radišića, kuma Milorada Dodika, suludog bacanja 100 miliona maraka javnog narodnog novca na bespotrebne prazne zidove i zgradurine počinjem sa objavom serijala o kriminalu i zloupotrebama Mira Džakule.

On je kadar Dragana Čovića i HDZ-a, i dugogodišnji direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a odgovoran je za brojne zloupotrebe i štetne ugovore, o čemu se završava istraga SIPE. Serijal počinjem tekstom i podsjećanjem na zloupotrebe sa terminalom na Graničnom prelazu Rača kod Bijeljine, višemilionske štete koja je pričinjena državi, a uskoro ide nastavak sa ekskluzivnim dokumentima velikih zloupotreba.

PREVARE NA RAČI

 

AKO MOŽE ZAPOSLENE IZ VLASTITOG PROSTORA ISELITI U TUĐI PROSTOR I ZA TO PLAĆATI MILIONSKI ZAKUP PRIVATNIKU, MOŽE I ZA JEDNU ZGRADU DATI 100 MILONA NARODNOG NOVCA

Kada sam pisao o štetnostima radnji Mire Džakule u namjeri da izmjesti zaposlene iz vlastitih prostorija sa GP Rača u prostor dvorskog tajkuna Mitra Perića i njegove familije, uzbuna je nastala i kod špeditera i kod prevoznika, međutim sve je to Džakula na lukav način zataškao, i pod okriljem pandemije ipak ovaj svoj naum proveo u djelo.

Čestiti i prepošteni Džakula tada je meni prijetio tužbom zbog mog izvještavanja o ovim nečasnim namjerama i poslovima, međutim sam je sebe razotkrio, a evo i kako.

Naime, prema tada važećoj Odluci o carinskim terminalima broj: 02-02-64/15 od 26. januara 2016. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 11/16, za preseljenje carinskog terminala kod Petrića bilo neophodno osigurati odluku Upavnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, što Džakula ipak nije imao, već je samostalno donio navedenu Odluku, na vrhuncu pandemije, potpuno netransparentno i bez objave na zakonom predviđen način.

Pogodovanje Mitru Periću da dobije unaprijed dogovoreni posao iziskivalo je priličan trud Džakule i njegovih podanika. Prvo su Periću rješenjem abolirali dug po osnovu indirektnih poreza za njegovu komaniju MDM PERIĆ PLUS u iznosu od oko 500.000 (poreska kartica u prilogu iznad), a to je rješenje donio Džakulin odani i takođe prepošteni pomoćnik za poslovne usluge Elvir Muminović, za kojeg upravo zbog navedenog prepoštenja i kod nadležnog Tužilaštva postoji Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, i to baš zbog zloupotreba usljed propuštanja obračuna pripadajućih prihoda Uprave kod držaoca carinskih terminala (sporni dio rješenja u prilogu).

Nakon ovoga, Mitar Perić se briše iz registra svoje firme, jer je presuđivan kao odgovorno lice, upravo zbog utaje indirektnih poreza od strane Suda BiH. Zatim vrši preregistraciju kompanije svoje rodbine „MP Company Pro“ na adresu kompanije MDM PERIĆ PLUS, odnosno u Dvorove, kako bi situacija bila prividno čista.

Dok se Džakula pravdao da ne zna ništa o tom Mitru Periću, kao i o tome da je on jedini ponuđač koji može ispuniti uslove koje je Džakula propisao, isti je dolazio na sastanak kod njega, a kojem sastanku su prisustvovali, pored Džakule i Perića, već navedeni Džakulin pomoćnik Elvir Muminović, kao i predstavnici špeditera, što sam medijski pratio i objavljivao.

Mitar Perić ide i dalje u svojoj beskrupuloznosti, te se pojavljuje kao odgovorno lice prilikom otvaranja ponuda za izbor terminala, iako se već bio izbrisao iz registra kao vlasnik, odnosno odgovorno lice! Kako bi nastavili sa skrivanjem prljavih poslova i zaštitom Džakule koji ih je lijepo zadužio, a o čemu ću takođe pisati, Upravni odbor UIO BiH, u kojem sjede oba entitetska i državni ministar finansija, naknadno prenosi svoja ovlaštenja na Džakulu, te kroz Odluku o izmjenama i dopunama odluke o carinskim terminalima daje istom ovlaštenje da samostalno donosi odluku o tome.

Jeste da su malo zakasnili, ali nije frka, ako ništa drugo, bar je izvjesno da se Tužilaštvo BiH kojim rukovodi korumpirana Gordana Tadić neće time baviti, uprkos brojnim prijavama. Nažalost, zarobljeno Tužilaštvo BiH do sada nije uradilo ništa, nije spriječilo i kaznilo pljačku države, a Džakula je još na slobodi uprkos brojnim aferama i zloupotrebama.

Preseljenje Carinske ispostave Bijeljina u navedeni objekat dovelo je i do ugrožavanja carinskog postupka, jer se omogućava prevoznicima, odnosno uvoznicima prevoz, odnosno tranzit od prelaza do ispostave uz „obećanje“ da neće biti zloupotreba na tom putu od nekih cca 8 km. Primjera radi, u navedenom međuprostoru može doći do istovara, pretovara, zamjene robe ili drugih zloupotreba, jer roba nije pod carinskim nadzorom.

Priča se nastavlja sa naplatom terminala, a sve kako bi napravili privid da ne postoji šteta, UIO je uvela i duplu naplatu terminala, odnosno naknada za terminal se plaća i na GP Rača kao ulaznoj tački i u CI Bijeljina kao odredišnoj carinskoj ispostavi, što nije bio slučaj dok je ispostava poslovala na staroj lokaciji, i što je značajno povećalo troškove privrednicima, ali i prihod dvorskom tajkunu Periću.

Međutim, i po Budžet je računica jasna, i umjesto 2.500.000,00 KM na jedinstvenom računu, sada se nešto veći iznos dijeli u omjeru 70% Periću kao držaocu terminala, a svega 30% UIO, odnosno Budžetu. Iako zbog ovog očiglednog kriminala u Bijeljini, Džakulu ni Sava ne može oprati, njemu i njegovom portparolu je samo važno stvoriti privid kako ne postoji očigledna šteta.

U svemu tome, postavlja se pitanje zašto su zloupotrijebili krizu sa korona virusom, pravdajući prošle godine izmještanje neophpodnim zbog uticaja korona virusa, kao da Perićeve objekte korona virus zaobilazi.

Zbog svega navedenog, Džakula treba da obajsni javnosti i otkud ponovo problemi na Rači sa održavanjem higijene, o čemu je bilo govora u javnosti ovih dana, i odakle ponovo pritužbe prevoznika, ako je obaveza održavanja, u skladu sa izmjenjenom Odlukom o carinskim terminalima, na onom ko upravlja terminalom i ko je debelo plaćen za to, što je u ovom slučaju Perić.

Postavlja se niz pitanja, dokle će se favorizovati poreski obveznici sa lošom istorijom, dokle će se odluke donositi pod očiglednim pritiskom politike, i dokle će cijenu plaćati građani i obveznici koji korektno i u skladu sa zakonom posluju. Konačno, i Džakula će morati jednom položiti račune za svoju decenijsku vladavinu Upravom za indirektno oporezivanje, a obzirom na brojne afere, robiju od 9 godina koliko mu je dobio prethodnik, trebao bi smatrati za nagradu.

Nastaviće se…

 

Nebojša Vukanović